Situatie Reppelsebaan Molenstede onaanvaardbaar

Interpellatie Open Vld Diest aangaande uitstel werken aan Reppelsebaan in Molenstede

Interpellatie gemeenteraad van 14 december 2015

 

Diest, 26/11/2015

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 14/12/15 aangaande uitstel werken aan Reppelsebaan in Molenstede.
Geachte Heer Burgemeester,
Voorzitter,

Via verschillende media vernemen wij dat de geplande werken aan de Reppelsebaan in Molenstede (voorzien vanaf 23/11/15) uitgesteld zijn naar het voorjaar 2016 met volgende redenen:

“Door het slechte weer dat voorspeld is worden de werkzaamheden verplaatst naar het voorjaar 2016.
Ook is de toestand op sommige plaatsen veel slechter dan gedacht waardoor de uitvoeringsmethode wordt aangepast om een betere en duurzamere oplossing te bekomen.”

Vandaar volgende vragen:

• Waarom werd de beslissing pas genomen op het moment dat de werken moesten starten?

• Had de aangestelde aannemer al een plaatsbezoek gebracht vooraleer hij intekende?

• Had de aangestelde aannemer al een plaatsbezoek gebracht na zijn toewijzing en alvorens de werken moesten aanvangen?

• Er is sprake van een “aanpassing van de uitvoeringsmethode” ? Waarover gaat het?

• Heeft dit repercussies voor de aanbesteding op zich? Gebeurt dit binnen hetzelfde budget waarop werd ingetekend en toegewezen?

• Heeft het bestuur enige ervaring met deze aannemer?

• Waarom werd de communicatie hieromtrent te laat voorzien? Blijkbaar volstond het om alleen via een website van een schepen te communiceren en niet via de officiele weg vanuit de stad.

• Op welke manier en wanneer zal volgende communicatie verlopen bij de nieuwe aanvang?

• Zullen naast de Reppelsebaan, ook de inwoners van de zij/aanpalende straten tijdig verwittigd worden?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.
Namens Open Vld Diest,
Christophe De Graef
Gemeenteraadslid