Parkeren mag geen melkkoe zijn

Interpellatie Open VLD Diest aangaande parkeerbeleid en aanpassing parkeertarieven

Interpellatie gemeenteraad van 29 februari 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 29/02/16 aangaande opnieuw in eigen handen nemen van het parkeerbeleid en aanpassing parkeertarieven.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij, gemeenteraadsleden, geconfronteerd met de parkeerproblematiek en dan vooral met de controle uitgevoerd door Indigo.
Reeds lange tijd vraagt onze fractie om de door het vroegere VINCI, vandaag Indigo uitgevoerde controles, opnieuw zelf in de hand te nemen en de heksenjacht te stoppen. 

Daarom vragen wij uitdrukkelijk een standpunt van deze raad, waarmee het College van Burgemeester en Schepenen eindelijk volgende punten zal opleggen aan Indigo:

• Bij elk fysiek betalend ticket wordt automatisch een gedoogbeleid van 15 minuten toegepast. Op die manier hebben betalende klanten ook 15 minuten gratis.
• Bij elke bewoners/werkgevers-kaart wordt een gedoogbeleid van 15 minuten toegepast. Om dezelfde reden als voorgaande.
• Kan onderzocht worden tegen volgende raadszitting of via sms-parkeren een dergelijke formule kan toegepast worden?
• Kan onderzocht worden tegen volgende raadszitting wat de software-aanpassing kan kosten om dit alles toe te passen via de automaten? Er zijn uiteraard reeds steden waar dit toegepast wordt en kan dus niet veel kosten. De verschillende kanalen, zowel Indigo, VVSG, Cipal e.d. kunnen bevraagd worden.
• Kan Indigo opgelegd worden hun mensen een cursus “beleefdheid” en “hoe met klanten omgaan” te laten volgen? Dit is geen ja-nee vraag, maar gewoon een voorstel om uit te voeren…

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid