Prombijdrage nog nodig?

Interpellatie Open VLD Diest aangaande inkomsten Promobijdrage 2014/2015

Interpellatie gemeenteraad van 21 maart 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande de inkomsten tgv de Promobijdrage 2014/2015.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Is het mogelijk om een overzicht te bespreken van de inkomsten tgv de Promobijdrage 2014 tegenover 2015. Tevens een overzicht van de uitgaven als gevolg van deze inkomsten, eveneens 2014 tegenover 2015, graag per activiteit. Kan ook een overzicht besproken worden van de planningen 2016 en de raming van inkomsten.

Wij vragen dit tijdig en vragen om die reden dit overzicht te bezorgen via de stukken bij agendaverzending (liefst vroeger) en een overzichtelijke bespreking via het grote scherm.
Aangezien het gaat om puur cijfermateriaal, beloven wij dit agendapunt goed voor te bereiden en de raad op die manier ordelijk te laten verlopen. 

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid