Inkomsten parkeren in de binnenstad

Interpellatie Open Vld Diest aangaande inkomsten parkeren in binnenstad

Interpellatie gemeenteraad van 21 maart 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande de inkomsten tgv het parkeren in de binnenstad.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Is het mogelijk om een overzicht te bespreken van de parkeerinkomsten 2014 tegenover 2015, per straat (dus ook per automatencluster). Tevens een overzicht van retributie-inkomsten, eveneens 2014 tegenover 2015 en indien mogelijk per straat. Kan ook een overzicht besproken worden van de inkomsten van bewonerskaarten en werknemerskaarten, over diezelfde periodes en hoeveel kaarten aangevraagd werden in de Blauwe Zones?

Wij vragen dit tijdig en vragen om die reden dit overzicht te bezorgen via de stukken bij agendaverzending (liefst vroeger) en een overzichtelijke bespreking via het grote scherm.
Aangezien het gaat om puur cijfermateriaal, beloven wij dit agendapunt goed voor te bereiden en de raad op die manier ordelijk te laten verlopen. 

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid