Toestand Asdonkdstraat (Molenstede) aangeklaagd

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de toestand van de Asdonkstraat te Molenstede

Dringende actie nodig om de weg weer weer toegankelijk te maken voor de bewoners!

 

Diest, 06/03/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande toestand Asdonkstraat te Molenstede.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Op vraag van een aantal bewoners van de Asdonkstraat dienen wij deze interpellatie in. 
De toestand van deze straat (zandweg) gaat van kwaad naar erger. De gaten in de straat worden alsmaar groter en dieper. Het is zelfs zo erg dat één bewoonster haar boerderij niet meer kan bereiken met de wagen. De onderkant van de wagens van de bewoners lijdt hier enorm onder. Blijkbaar is deze toestand reeds een aantal keren voorgelegd aan de betrokken diensten maar nog steeds zonder gevolg.

Wij stellen aan het bestuur de volgende vragen :

1. Zijn jullie op de hoogte van de hoogdringendheid van de toestand van deze weg?
2. Is het bestuur bereid om de toestand van deze weg te verbeteren en in stand te houden?
3. Zo ja wanneer zouden deze werken uitgevoerd worden?
4. Kan het bestuur erop toezien dat er extra aandacht besteed wordt aan de weg na hevige regenval (zie weer in februari)?

Mogen wij ervan uitgaan dat het bestuur het nodige zal doen om deze weg weer toegankelijk te maken voor de bewoners ? 
Vanaf 2017 zal de speelpleinwerking van Dassenaerde opnieuw open gesteld worden voor onze kinderen. Ook voor de ouders is het van belang om op een veilige manier hun kinderen te kunnen afzetten.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Pascale Vanaudenhove, Gemeenteraadslid, Fractieleider