Onze voorstellen voor mobilitieitsplan

Open Vld Diest werkt constructief mee aan de verbetering van het mobiliteitsplan in het centrumLees hier onze voorstellen voor de Gemeenteraadscommissie ‘Grondgebiedzaken’ van 15 september 2016.

 

Voorstellen Open VLD aanpassingen mobiliteitsplan 

1. Michel Theysstraat
Uitrijden mogelijk maken via de Refugiestraat, dit uitgaand verkeer op de Demerstraat de keuze laten hetzij naar links of rechts te laten rijden. Bij een keuze naar links uitgaand via de Vissersstraat tenzij noodzakelijk gebruik van de blauwe parkings aan het stadhuis. Bij een keuze naar rechts, uitgaand verkeer via de Valleilaan (richting Weerstandsplein). 
Dit heeft als gevolg dat het uitgaand verkeer van de Stationsstraat verplicht naar rechts moet richting Valleilaan, eveneens richting Weerstandsplein.

Motivatie : ontlasting schoolomgeving dan vandaag vooropgesteld zodat je veel minder ingaand verkeer hebt via deze weg waardoor de veiligheid van de schoolgaande jeugd bevorderd wordt. Ontlasting uitgaand verkeer Schaffensestraat.

2. Cleynaertstraat
Michel Theysstraat uitrijden mogelijk maken via de Oscar Nihoulstraat rechts naar de Cleynaertstraat richting Zoutstraat, Kaai, Vissersstraat.

Motivatie : de problematische situatie in de Cleynaertsstraat oplossen zodat mensen bij het verlaten van de parkeerplaatsen geen dubbelrichtingsverkeer moeten vormen en waarbij ook bestuurders die parkeerplaatsen zoeken niet moeten omkeren waardoor ook zij geen dubbelrichtingsverkeer vormen in deze veel te smalle straat. De breedte van de straat laat dit niet toe.

3. Ossekopstraat
Doorsteek aan de Post / KBC maken in de Michel Theysstraat richting Refugiestraat . De midden versperring verwijderen waardoor de bestuurder de keuze heeft hetzij rechts richting Schaffensestraat te rijden, hetzij links richting AZ/ Refugiestraat.

Motivatie : ontlasting kruispunt ter hoogte van de Spar, ontlasting uitgaand verkeer Schaffensestraat. 

4. Koning Albertstraat / Schaffensestraat
Verkeer toelaten om naar rechts te rijden richting Begijnenstraat

Motivatie : verkeer in de Schaffensestraat ontlasten

5. Wolvenstraat
Dubbel richting uitproberen samen met de werken Peeterstraat / Mariëndaalstraat (soort proefperiode)
Motivatie : extra mogelijkheid om die omgeving te verlaten tijdens de werken

6. Grote Markt
Tot aan Huis 5 de geparkeerde auto’s de mogelijkheid geven om terug te rijden richting Allerheiligenberg.

Motivatie : ontlasten Koning Albertstraat / Schaffensestraat

7. Sint-Annastraat
Rijrichting omkeren

Motivatie : ontlasten van de rotonde Hasseltsepoort tijdens de spits, snellere ontlasting schoolomgeving KSD Mariëndaalstraat. Via de Kautershoek kan de binnenstad verlaten worden.