Bomen aan de Warande: dringend snoeibeurt nodig

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het snoeien van de bomen op de Warande.

 

Diest, 22/11/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het snoeien van de bomen op de Warande.

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij geraadpleegd door bewoners aangaande het snoeien van de bomen op de Warande en het Verstappenplein. 

Iedereen is blij dat deze ganse buurt meer dan gefatsoeneerd werd en het resultaat mag zeker gezien worden. 

De bewoners van de Zeven Weeënstraat vragen terecht of dat nu eindelijk ook aan hun scheidingsmuur met de Warande kan gebeuren. 
Zij hebben heel veel last van de vele grote overhangende bomen – in hun dakgoten, gevels en beschadigingen aan hun auto’s. 

Is het bestuur bereid op deze mensen hun vraag in te gaan?
Op welke termijn denkt het bestuur hieraan een oplossing te bieden?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef 
Gemeenteraadslid