Inzetten op buurtinformatienetwerken voor meer veiligheid

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande buurtinformatienetwerk (BIN)

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande buurtinformatienetwerk (BIN).

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Sinds enkele jaren kennen de buurinformatienetwerken alsmaar meer belang in het garanderen van de veiligheid voor burgers en ondernemingen. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. Daarnaast bestaan ook buurtinformatienetwerken voor zelfstandige Ondernemers (BIN-Z), hetgeen een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een commerciële buurt inhoudt. 

Het doel van deze netwerken is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden. Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling tussen de lokale politie, burgers en ondernemingen. 

De snelheid van deze informatieverspreiding is cruciaal. Door het verspreiden van preventieve tips kunnen burgers elkaar en de politie informeren, afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken buurt. Ook voor ondernemers is dit nuttig. Zo kunnen bijvoorbeeld meldingen over gauwdiefstallen snel verspreid worden binnen éénzelfde winkelbuurt. 

Om de tijdigheid van informatie-uitwisseling te bevorderen, kan het nuttig zijn om communicatiegroepen op te zetten, bijvoorbeeld via de veel gebruikte mobiele applicatie “Whatsapp”. Deze groepen kunnen een lokale buurt (straat, wijk, …) of ondernemerszone omvatten, waarin burgers en handelaars vrijwillig kunnen deelnemen. Ook de politiediensten (bijvoorbeeld in de persoon van de wijkagent) kunnen in deze groepen vertegenwoordigd zijn om snel en tijdig geïnformeerd te worden en zelf informatie te verspreiden. 

Voor het oprichten en beheer van deze mobiele communicatiegroepen is een zekere mate van moderatie nodig en dient de privacy gewaarborgd te worden. Succesvolle voorbeelden in andere gemeenten, zoals in Zedelgem, Oostkamp en Beernem, tonen aan dat deze communicatiegroepen nuttig kunnen zijn. 

Vandaar volgende vragen:

1) Acht u het oprichten van mobiele communicatiegroepen tussen burgers, ondernemers en politiediensten nuttig ter bevordering van de veiligheid?
2) Plant u initiatieven om mobiele communicatiegroepen uit te rollen, zoals recentelijk bijvoorbeeld ook in Scherpenheuvel-Zichem gebeurd is? 
3) Welke andere initiatieven plant u om de werking van BIN’s en BIN-Z’s te stimuleren?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 

Namens Open Vld Diest,

Pascale Vanaudenhove
Fractieleider
Rick Brans