Betere samenwerking tussen stad en OCMW nodig

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande de samenwerking Stad en OCMW

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande de samenwerking Stad en OCMW

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Op verschillende gemeenteraden hebben wij, Open VLD, dikwijls aangegeven dat de samenwerking tussen de Stad en het OCMW niet zo vlot verloopt. De ontevredenheid bij het personeel is groot en deze laten uitschijnen dat dit niet dadelijk zal verbeteren. 
Ondanks het feit dat er leidinggevend personeel wordt aangeworven, wordt er tegelijkertijd meer en meer uitbesteed. 

Graag een antwoord op volgende vragen:

Kan er iets gedaan worden om de ontevredenheid bij het personeel weg te nemen?
Klopt het dat men het werk van het verzamelen en ophalen van de bladeren gaat uitbesteden?
Zitten er nog uitbestedingen in de pijplijn? 
Worden er nog leidinggevenden op hoger niveau aangeworven?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 
Namens Open Vld Diest,

Mario Versavel
Gemeenteraadslid