Situatie Klappijstraat (Molenstede) zorgwekkend

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het verkeer in de Klappijstraat in Molenstede

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het verkeer in de Klappijstraat in Molenstede.

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

De laatste weken zijn er onveilige situaties opgetreden in de Klappijstraat. Wij zouden graag vernemen wat het stadsbestuur hieraan kan doen?

Bij het inrijden van de Klappijstraat komende van de Turnhoutsebaan is het soms moeilijk, vooral wanneer er verkeer vanuit de Klappijstraat komt. Door het wegnemen van de wegversmalling staan er nu auto’s op het fietspad.
Bij de wegversmalling ter hoogte van de Vennestraat weet niemand wie er voorrang heeft omdat er geen signalisatie is.

Bij momenten wordt er weer hard gereden in deze straat, niet alleen door de automobilisten maar ook door de vele vrachtwagens die plots ook weer meer gebruik maken van deze weg.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 
Namens Open Vld Diest,

Mario Versavel
Gemeenteraadslid