Extra subsidies voor de Diestse handelskern

De provincie Vlaams-Brabant voorziet in een subsidie handelskernversterking voor tien kernversterkende initiatieven op haar grondgebied. Gemeenteraadslid Christophe De Graef wil het stadsbestuur overtuigen om een dossier in te dienen. "Detailhandel is, in combinatie met wonen en recreatie, één van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps- en stadskernen," aldus De Graef. Hij is ervan overtuigd dat de provinciale middelen ingezet kunnen worden om een kernversterkende visie te ontwikkelen op onder andere detailhandel of horecabeleid in de stad.

"Er zou bijvoorbeeld ruimte kunnen komen om te werken aan een proactieve visie en actie tegen leegstand, of een professionelere promotie binnen de Vlaams-Brabantse regio," klinkt het. Op de gemeenteraad van 30 januari 2017 vraagt De Graef het stadsbestuur dan ook of het bereid is om voor 15 april een dossier in te dienen bij de provincie. "We zitten immers op een moment dat niet enkel Limburg naar Diest trekt, maar ook shoppers uit de regio's Aarschot en Tienen de weg naar onze Demerstad gevonden hebben."


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']