De Diestenaar betaalt te veel huisvuilbelasting

Net geen tien jaar geleden, sloot de stad Diest een fiscaal pact met de Vlaamse overheid: in ruil voor een schuldverlichting van €100 per inwoner, nam het bestuur het engagement op zich om een aantal belastingen af te schaffen of te verminderen. Een daarvan was het verbod op forfaitaire huisvuilbelastingen. "Aanvankelijk moesten deze afgeschaft worden tegen 2009 en nadien variabel ingevuld worden volgens het principe 'de vervuiler betaalt'," klinkt het bij gemeenteraadslid Mario Versavel. "Later werd dit verbod afgezwakt tot een forfaitaire huisvuilbelasting van maximaal €55."

Versavel heeft echter het gevoel dat het sindsdien de omgekeerde richting uit gaat in Diest. "In het begin van de legislatuur werd immers een nieuwe, hogere forfaitaire huisvuilbelasting ingevoerd." Deze bestaat enerzijds uit het oude basisbedrag van €55, maar werd daarnaast verhoogd met een tweede forfait in functie van de gezinssamenstelling. "Voor een gezin met twee kinderen, gaat het om aanslagen van gemakkelijk €90," zegt Versavel. "Daarbovenop telt het aanslagbiljet van Limburg.net er nog eens €37 bij. Dat bedrag wordt er achteraf terug afgetrokken met de vermelding 'voor u betaald door het stadsbestuur van Diest'. Heel vriendelijk van de stad, ware het niet dat deze €37 per inwoner betaald wordt uit de algemene middelen, die op hun buurt opnieuw betaald worden door... diezelfde belastingbetaler," klinkt het misnoegd.

Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt volgens Versavel wel toegepast in de variabele belasting die verrekend wordt in de prijs per verkochte huisvuilzak."Maar in de forfaitaire component is er van dit principe geen sprake: of iemand nu veel of weinig huisvuil produceert, hij betaalt altijd het forfait," legt het raadslid uit. "Ook de gratis huisvuilzakken die de stad uitdeelt, gaan in tegen het principe van 'de vervuiler betaalt'. Want opnieuw worden die zakken betaald met algemene middelen."

Op de gemeenteraad van 15 mei 2017 richtte Mario Versavel zich dan ook tot het stadsbestuur over deze kwestie. Hij vraagt zich luidop af wat de opbrengst is van de vuilnisbelasting vanaf 2011 tot en met 2016. "Ik stelde ook de vraag waarom het huidige milieubeleid het principe 'de vervuiler betaalt' in dergelijke mate uitholt," klinkt het bij Versavel. "Tot slot wou ik van het stadsbestuur weten waarom de forfaitaire huisvuilbelasting verhoogd wordt, om tegelijkertijd gratis vuilniszakken uit te delen." Voor ouders met een pasgeborene valt hier nog iets voor te zeggen, vindt hij, maar een veralgemeend 'gratis' beleid, haalt het afvalbeleid onderuit.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']