Christophe De Graef: “Ik wil een burgervader voor iedereen zijn”.

De Diestse liberalen gaan in oktober 2018 met Christophe De Graef als lijsttrekker naar de verkiezingen. De Graef zetelt sinds 1995 in de gemeenteraad en was in de coalitie na de eeuwwisseling schepen bevoegd voor lokale economie, sport en tewerkstelling.
 
“Ik ga voor verandering. De tijd dat politiek alles alleen beslist is voorbij,” zegt De Graef. “Met een open beleid en directe communicatie wil ik alle Diestenaren betrekken. Diest en haar gemeenten moeten dé plek worden om te wonen, ondernemen en ontspannen. Er is nood aan een visie waar we met onze prachtige stad heen willen. Van een toekomst voor de Citadel, over moderne sportinfrastructuur tot meer fietsveiligheid in de deelgemeenten.” 

“Politiek kan dat niet alleen beslissen. Het zijn de inwoners die best weten wat zich in elke straat afspeelt. Het is nodig om iedereen te betrekken. Daarom wil ik een burgervader zijn,” aldus de geboren en getogen Diestenaar.

Christophe De Graef pleit al lang voor een open en transparant beleid. Hij was vragende partij om pop-ups te faciliteren voor startende ondernemers. In enkele hete hangijzers als het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid bracht De Graef bezorgdheden van inwoners over naar het beleid.

Ook het veiligheidsgevoel van de inwoners van Diest en deelgemeenten wordt één van de speerpunten van De Graef. “Wij pleiten al heel lang voor gerichte camerabewaking op strategische plekken. Niet om iedereen te controleren, wel om te gebruiken wanneer het nodig is. Dingen die op vele andere plaatsen hun nut hebben bewezen, moeten ook bij ons kunnen,” aldus De Graef.

Christophe De Graef is afkomstig uit Schaffen, heeft een sportverleden achter zich en werkt al 23 jaar tussen de mensen als zelfstandige. In 2018 wil hij met de Diestse liberalen en alle inwoners een nieuwe wind laten waaien door het bestuur van Diest en haar gemeenten.


Denk mee, doe mee.

Nieuwe ideeën om Diest en haar gemeenten beter te maken? Laat ons jouw suggesties weten.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']