Nieuwe bestuursploeg van Diest bekend

Dit wordt de nieuwe bestuursploeg in Diest die vanaf januari van start gaat

De nieuwe coalitie stelt haar bestuursploeg voor die in de periode 2019 - 2024 jullie stad op een moderne manier zal besturen.

Christophe De Graef (Open Diest) wordt voorgedragen als burgemeester en draagt de bevoegdheden algemene coördinatie - veiligheid - preventie - dienstverlening - communicatie - mobiliteit.
Tevens is hij voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en maakt hij deel uit van het politiecollege.

Geert Cluckers (DDS) wordt voorgedragen als 1e schepen en draagt de bevoegdheden cultuur - toerisme - bibliotheek - gemeentelijk onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
Tevens vervangt hij de burgemeester als waarnemend bij diens afwezigheid.

Pascale Vanaudenhove (Open Diest) wordt voorgedragen als 2e schepen en draagt de bevoegdheden personeel - onderwijs - kunst- en muziekacademie - kinderopvang - burgerzaken en dierenwelzijn.

Bart Stals (DDS) wordt voorgedragen als 3e schepen en draagt de bevoegdheden openbare werken - patrimonium - stadsontwikkeling en ICT.

Maurits Vande Reyde (Open Diest) wordt voorgedragen als 4e schepen en draagt de bevoegdheden financiën - lokale economie – smartcity - citymarketing en toegankelijkheid.

Rick Brans (Open Diest) wordt voorgedragen als 5e schepen en draagt de bevoegdheden ruimtelijke ordening - milieu - duurzaamheid - jeugd en sport.

Monique De Dobbeleer (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en toegevoegd als 6e schepen aan het college.
Zij draagt de bevoegdheden welzijn - senioren - diversiteit - dorpsontwikkeling – erediensten, landbouw en ontmoetingscentra.

Erwin Jennes (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

Wanneer alle gemeenteraadsleden gekend zijn, zullen we ook die aan jullie bekend maken.

Op DONDERDAG 3 JANUARI 2019 zal om 20U de nieuwe gemeenteraad de eed afleggen in Den Amer.
Iedereen is hierop uiteraard uitgenodigd.

We nodigen jullie ook uit op de Nieuwjaarsdrink met de inwoners op ZONDAG 6 JANUARI 2019 om 11U op de Grote Markt, waar iedereen kennis kan maken met de nieuwe geïnstalleerde raadsleden en college.

 


Onze mensen

DARIS Annemie
Diest
BRANS Rick
Diest
LAMBRECHTS Marina
Schaffen
PUT Stef
Molenstede
BARAITRE An
Molenstede
VANAUDENHOVE Pascale
Schaffen
WUYTS Gunther
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
T’JOEN Sam
Diest
VERSAVEL Mario
Molenstede
DYCKMANS Francoise
Diest
LAUWERS Kenny
Schaffen
PUNIE Elise
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
GOEMAERE Yannick
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
SEGERS Willy
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Schaffen
HANNE Kris
Diest
GEERINCKX Kristel
Schaffen
JORDENS Harry
Diest
VANROMPAY Silke
Diest
DE GRAEF Christophe
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
CELS Ilse
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
MEYSSEN Sabine
Kaggevinne
ROTEN Bruno
Schaffen
BEERTEN Cedric
Diest
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne

 

Geplaatst in In de kijker, Nieuws 2018, Open Diest nieuws 2018.