Ontmoetingscentrum 't Molenhuis

De renovatiewerken aan ontmoetingscentrum ’t Molenhuis in Diest zijn volop aan de gang en in het najaar starten ook de verbouwingswerken aan de bestaande polyvalente zaal. Streefdatum om alles af te werken is  maart 2021. Het gebouwencomplex werd oorspronkelijk ontworpen als schoolgebouw en wordt nu al zo’n 35 jaar gebruikt als ontmoetingscentrum.

  • De renovatiewerken zijn intussen al in een tweede fase.
  • Er komt een volledig nieuw sportcomplex en een kantine aan de straatkant. Op die manier kan die functioneren  als dorpscafé, ook als er geen activiteiten plaatsvinden in het Molenhuis.
  • Op de eerste verdieping wordt een multifunctionele zaal gebouwd die ook als turnzaal  gebruikt kan worden.
  • De huidige feestzaal (voormalige sporthal) krijgt een nieuwe vloer en zal verder uitgebouwd worden tot polyvalente ruimte waar podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het stadsbestuur hoopt op die manier het Molenhuis multifunctioneel te kunnen inzetten en er de activiteiten van verschillende verenigingen in te kunnen huisvesten.


Cafetaria Kroonrad

Wanneer de renovatiewerken afgerond zijn, zal het nieuwe cafetaria “Kroonrad” in gebruik worden genomen maar hiervoor zoekt de beheerder van het gebouw nog een concessiehouder. Geïnteresseerden kunnen mailen naar molenhuis.rvb@gmail.com. De concessieovereenkomst kan je downloaden via de website van de stad en offertes moeten voor 30 september om 11 uur ingediend worden.

In de Diestse deelgemeente Molenstede zijn de werken voor de tweede fase van de renovatie van ontmoetingscentrum ’t Molenhuis gestart. Er komt een nieuwe vleugel met een sporthal en een cafetaria, die ook bestemd is als dorpscafé.

“De afbraak van de oude gebouwen is al volop aan de gang”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Stals (DDS). “De bouw van de nieuwe vleugel start in augustus, onmiddellijk na de bouwvakantie.”

“In deze tweede fase wordt een nieuwbouw opgetrokken met een sportcomplex en een kantine. De cafetaria is bewust aan de straatkant gepland, zodat ze ook als dorpscafé kan dienst doen zonder dat er activiteiten in ‘t Molenhuis plaatsvinden. Op de eerste verdieping komt een multifunctionele zaal, die ook als turnzaal dienst kan worden gebruikt. De huidige feestzaal, eigenlijk de voormalige sporthal, krijgt een nieuwe vloer en wordt verder uitgebouwd tot een polyvalente ruimte waar podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden.”

Met deze tweede fase is ontmoetingscentrum ’t Molenhuis volledig in het nieuw gestoken. “In 2016 werd de eerste fase van de renovatie uitgevoerd. Toen werd de sporthal tot feestzaal omgevormd en werd een volledig uitgeruste keuken met toog gebouwd. De toegang werd aangepast. Er kwam een lift en de bouwvallige vleugel werd vervangen door een nieuw gebouw met moderne sanitaire voorzieningen en zes vergaderlokalen.”

BART STALS SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN“We hopen dat al de verenigingen hier terecht kunnen voor hun activiteiten”

“We hopen dat door al deze aanpassingen ’t Molenhuis een zeer multifunctioneel gebouw is en de verschillende verenigingen er terecht kunnen voor hun activiteiten. Het gebouwencomplex werd oorspronkelijk ontworpen als schoolgebouw en wordt al ongeveer 35 jaar gebruikt als ontmoetingscentrum.”

De werken passen in een plan van de stad om de ontmoetingscentra aan te passen. “"De ontmoetingscentra worden gerenoveerd om ze in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en ze aan de moderne noden aan te passen”, zegt schepen van Dorpsontwikkeling Monique De Dobbeleer (DDS). “Zo werd in juni de zaal de Ketel in Kaggevinne verfraaid en ruimer gemaakt en starten nog dit jaar de werken voor het aanbrengen van een nieuw dak op zaal Scafnis in Schaffen.”

“De gemeenteraad keurde vorige maand ook de erfpacht goed van de panden De Schuur en De Ark in Webbekom. Studiebureau Romain is bezig met de opmaak van een stedenbouwkundig inrichtingsplan voor site de SOK in Deurne. ”


Onze burgemeester en schepenen

[show-team category='schepen' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,social']

Onze gemeenteraadsleden

[show-team category='gemeenteraad' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,social']

Onze leden van het Bijzonder comité voor de sociale dienst

[show-team category='bcsd' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,social']

Onze bestuursleden

[show-team category='bestuur' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,social']


Denk mee, doe mee.

Werken mee aan onze thema's. Suggesties voor sport? Laat het ons allemaal weten. Samen gaan we voor een beter Schaffen, Deurne, Kaggevinne, Diest en Webbekom.