Een stad zal mobiel zijn of niet zijn

Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers én tegelijk een vlotte mobiliteit voor auto's en motoren. Dat is mobiliteit op maat van inwoners en bezoekers.

 • Een verkeersveilig centrum. Niet tegen de auto, wel voor de stad.
 • Fietsstraten in schoolomgevingen en in de Hasseltsestraat/Kautershoek tot aan de Koning Albertstraat/Schaffensestraat.
 • Parkeervrije stroken in schoolzones.
 • Herziening mobiliteitsplan.
 • Elektrische zinkbare palen maken automatisch en snel bepaalde stadsdelen verkeersvrij wanneer nodig (zoals bijvoorbeeld schoolomgevingen en de markt).
 • Zwaar verkeer weren uit het stadscentrum en de dorpskernen.
 • Leveringen aan winkels gebeuren met citycars (kleine vrachtwagens), buiten de piekuren.
 • Parkeren opmaat van inwoners, niet van het parkeerbedrijf.
 • Inperking van de betalende uren: enkel nog betalend parkeren van 10u tot 17u.
 • De retributietarieven verlagen.
 • Kortparkeren via grondsensoren voor 30 minuten gratis parkeren, ook bij een betalend ticket, sms- of appbetaling.
 • Duidelijke signalisatie van de randparkings met digitale aanduidingsborden die aangeven hoeveel plaats er nog rest.
 • Slim sensorparkeren invoeren.
 • Propere en veilige fietspaden, vooral op de verbindingswegen.
 • Extra fietsenstallingen in elke handelskern en fietsboxen in de zijstraten en op de pleinen.
 • Oplaadpunten voor elektrische fietsen.

(Klik voor video) De afgelopen jaren lanceerden we veel voorstellen om fietsen veiliger te maken. Dit is er één van.


Modern parkeerbeleid, geen melkkoe voor de stadskas.

 • Parkeren opmaat van inwoners, niet van het parkeerbedrijf.
 • Inperking van de betalende uren: enkel nog betalend parkeren van 10u tot 17u.
 • De retributietarieven verlagen.
 • Kortparkeren via grondsensoren voor 30 minuten gratis parkeren, ook bij een betalend ticket, sms- of appbetaling.
 • Duidelijke signalisatie van de randparkingsmet digitale aanduidingsborden die aangeven hoeveel plaats er nog rest.
 • Slimsensorparkeren invoeren.

Uit onze huis-aan-heus bezoeken bleek een overgrote meerderheid voorstander te zijn van een moderner parkeerbeleid.Veilige schoolomgevingen.


Veilige oversteekplaatsen.

Wat we de voorbije jaren concreet deden

Veilig rondfietsen, met de auto of te voet gaan: het is in Diest en haar gemeenten helaas vaak niet zo makkelijk. Het aantal putten in het wegdek en de slecht onderhouden fietspaden zijn niet meer te tellen. Veilige mobiliteit is nochtans een basisrecht.

Enkele van de vele voorbeelden: de Tessenderloseweg, de Hasseltsestraat, de Mariëndaalstraat, de Reppelsebaan, de Overstraat... noem maar op. Op die plaatsen met de fiets rijden is een héél erg riskante klus.

Oversteekplaatsen: we hebben in onze gemeenten te veel gevaarlijke oversteekplaatsen. Denk maar aan de oversteekplaatsen op de Commissaris Neyskenslaan, de Citadellaan, kruispunt Dietsesebaan – kleinbaan en Schoonaarde. Deze moeten veilig en duidelijk zijn. We hebben dit de voorbije jaren al dikwijls aangekaart op de gemeenteraad. Iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen. Of je nu met de auto, fiets of te voet door de stad en
haar gemeenten gaat, iedereen moet veilig kunnen gaan en staan waar hij of zij wil.

Wij willen daarom géén verkeersluwe of verkeersvrije binnenstad maar wel een verkeersveilige stad. Open Diest staat voor fietsstraten, wat de veiligheid garandeert voor zowel de fietsers als de auto’s. Een veilige schoolomgeving, waar we parkeervrije zones willen aanleggen in functie van veilige oversteekplaatsen voor de jongeren. Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers én tegelijk een vlotte mobiliteit voor auto’s en motoren. Mobiliteit op maat van inwoners en bezoekers.


Recente standpunten rond veilige mobiliteit, modern parkeerbeleid.

 • Lees verder
  De vernieuwde zorgkaart
  Om zorgverstrekkers prioriteit te geven in het parkeergebeuren, heeft het stadsbestuur twee voorstellen klaar. Deze worden in mei voorgelegd...
 • Lees verder
  Proefproject fietsboxen
  In het centrum van de stad hebben bewoners vaak geen ruimte om een fiets te stallen. Daarom namen we het plaatsen van fietsboxen op in ons v...
 • Lees verder
  Diest krijgt fietsstraten
  Op 17 December start een proefproject in onze stad. De Demerstraat en de Visserstraat worden dan fietsstraten. Dit betekent dat er in die st...
 • Lees verder
  Diest spreekt: dit had jij te zeggen in onze enquêtes
 • Lees verder
  Verkeersveiligheid: oversteekplaatsen veilig maken.
  Een prima idee van Meyssen Sabine voor veilige oversteekplaatsen op de Commissaris Neyskens- en Citadellaan. Veilig fietsen en veilig verkee...
 • Lees verder
  Verkeersveiligheid: zwarte punten dringend aanpakken.
  Veilig fietsen en veilig verkeer in Diest en haar gemeenten: voor ons is dat een topprioriteit. Enkele maanden geleden deden we daarom een v...


Mensen van en voor een Open Diest

DE GRAEF Christophe
Burgemeester
Diest
DARIS Annemie
Diest
VANAUDENHOVE Pascale
Schepen
Schaffen
ROTEN Bruno
Voorzitter Open Diest
Schaffen
BRANS Rick
Schepen
Diest
SEGERS Willy
Schaffen
MEYSSEN Sabine
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
VANROMPAY Silke
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
BEERTEN Cedric
Ledenbeheerder
Diest
CELS Ilse
Molenstede
WUYTS Gunther
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
BARAITRE An
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
HANNE Kris
Secretaris
Diest
T’JOEN Sam
Diest
DYCKMANS Francoise
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne
LAUWERS Kenny
Schaffen
GOEMAERE Yannick
Diest
PUT Stef
Molenstede
JORDENS Harry
Diest
VERSAVEL Mario
Fractieleider Gemeenteraad
Molenstede
LAMBRECHTS Marina
Gemeenteraadslid
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Gemeenteraadslid
Schaffen