Meer inspraak, betere communicatie

Een modern stadsbestuur polst wat er leeft bij inwoners om samen beslissingen te nemen.

  • Inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld via wijkportefeuilles, waarbij inwoners inspraak krijgen in de besteding van de budgetten.
  • Open overlegmomenten voor belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld de toekomst van de Citadel, waar alle inwoners en verenigingen hun stem kunnen laten horen.
  • Snelle en gerichte communicatie aan inwoners, bijvoorbeeld over openbare werken. Online buurtplatformen, zoals Hoplr, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
  • Betere openingsuren van de stadsdiensten,waardoor inwoners niet onnodig lang moeten wachten op een afspraak.

Moderne middelen inzetten om politiek naar de inwoners te brengen: dankzij onze jongeren wordt de gemeenteraad voortaan via livestream op internet uitgezonden. Zo kan iedereen meevolgen wat er door politici beslist wordt in Diest en haar gemeenten. 


Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

[show-team category='open-diest' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

[show-team category='provincie' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']