Meer inspraak, betere communicatie

Een modern stadsbestuur polst wat er leeft bij inwoners om samen beslissingen te nemen.

  • Inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld via wijkportefeuilles, waarbij inwoners inspraak krijgen in de besteding van de budgetten.
  • Open overlegmomenten voor belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld de toekomst van de Citadel, waar alle inwoners en verenigingen hun stem kunnen laten horen.
  • Snelle en gerichte communicatie aan inwoners, bijvoorbeeld over openbare werken. Online buurtplatformen, zoals Hoplr, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
  • Betere openingsuren van de stadsdiensten,waardoor inwoners niet onnodig lang moeten wachten op een afspraak.

Moderne middelen inzetten om politiek naar de inwoners te brengen: dankzij onze jongeren wordt de gemeenteraad voortaan via livestream op internet uitgezonden. Zo kan iedereen meevolgen wat er door politici beslist wordt in Diest en haar gemeenten. 


Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

Christophe De Graef
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Mario Versavel
Pascale Vanaudenhove
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Kaggevinne
Rick Brans
Op afspraak
Silke Vanrompay
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Schaffen
Danielle Gheyskens
Schaffen

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018