Meer inspraak, betere communicatie

Een modern stadsbestuur polst wat er leeft bij inwoners om samen beslissingen te nemen.

  • Inwoners betrekken bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld via wijkportefeuilles, waarbij inwoners inspraak krijgen in de besteding van de budgetten.
  • Open overlegmomenten voor belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld de toekomst van de Citadel, waar alle inwoners en verenigingen hun stem kunnen laten horen.
  • Snelle en gerichte communicatie aan inwoners, bijvoorbeeld over openbare werken. Online buurtplatformen, zoals Hoplr, kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
  • Betere openingsuren van de stadsdiensten,waardoor inwoners niet onnodig lang moeten wachten op een afspraak.

Moderne middelen inzetten om politiek naar de inwoners te brengen: dankzij onze jongeren wordt de gemeenteraad voortaan via livestream op internet uitgezonden. Zo kan iedereen meevolgen wat er door politici beslist wordt in Diest en haar gemeenten. 


Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

DE GRAEF Christophe
Diest
DARIS Annemie
Diest
VANAUDENHOVE Pascale
Schaffen
ROTEN Bruno
Schaffen
BRANS Rick
Diest
SEGERS Willy
Schaffen
MEYSSEN Sabine
Kaggevinne
VANROMPAY Silke
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
BEERTEN Cedric
Diest
CELS Ilse
Molenstede
WUYTS Gunther
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
BARAITRE An
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
HANNE Kris
Diest
T’JOEN Sam
Diest
GEERINCKX Kristel
Schaffen
DYCKMANS Francoise
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne
LAUWERS Kenny
Schaffen
GOEMAERE Yannick
Diest
PUNIE Elise
Diest
PUT Stef
Molenstede
JORDENS Harry
Diest
VERSAVEL Mario
Molenstede
LAMBRECHTS Marina
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Schaffen

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

Maurits Vande Reyde
Diest