Jeugd

Jongeren moet kansen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen, niet betutteld worden.

 • Drempels wegnemen voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen en samenwerking tussen hen en scholen stimuleren. Jongeren maken er niet alleen vrienden, maar leren er ook samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.
 • Ruimte voor street art, muziekateliers en opslagruimte  voor jeugdverenigingen.
 • Totaal vernieuwd skatepark, met inbreng van jongeren bij het ontwerp.
 • Een goed werkende jeugdraad, met een open en transparante verdeling van toelagen aan jeugdverenigingen.
 • De werking van Arktos, een vereniging die jongeren met moeilijkheden begeleidt, versterken en uitbreiden.
 • Meer opvang voor jongere kinderen tijdens vakantieperiodes. Daarvoor de bestaande speelpleinwerkingen versterken met andere vormen van vakantie-opvang.
 • Kinder- en jeugdgemeenteraad uitbouwen om jongeren echt inspraak te geven. Jongeren daarbij zoveel mogelijk zélf laten beslissen. De stad ondersteunt waar nodig, maar beslist niet in hun plaats.
 • Een echt fuifbeleid, waarin jongeren inspraak krijgen over de fuifnoden.
 • Aantrekkelijke en goed onderhouden speeltuinen voor de kleinsten. Bij de keuze van de speeltuigen wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een beperking. 
 • Spelotheek inrichten, waar je gratis speelgoed kan ontlenen.
 • Jeugdwerkloosheid aanpakken door werkinlevingstrajecten voor jongeren (Wij!-trajecten). Dat zijn leerstages in samenwerking met bedrijven uit de regio. Meer dan 80% van de laaggeschoolde jongeren is na een Wij!-traject aan het werk of in opleiding.

 


Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

Christophe De Graef
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Mario Versavel
Pascale Vanaudenhove
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Kaggevinne
Rick Brans
Op afspraak
Silke Vanrompay
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Schaffen
Danielle Gheyskens
Schaffen

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018