Jeugd

Jongeren moet kansen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen, niet betutteld worden.

 • Drempels wegnemen voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen en samenwerking tussen hen en scholen stimuleren. Jongeren maken er niet alleen vrienden, maar leren er ook samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.
 • Ruimte voor street art, muziekateliers en opslagruimte  voor jeugdverenigingen.
 • Totaal vernieuwd skatepark, met inbreng van jongeren bij het ontwerp.
 • Een goed werkende jeugdraad, met een open en transparante verdeling van toelagen aan jeugdverenigingen.
 • De werking van Arktos, een vereniging die jongeren met moeilijkheden begeleidt, versterken en uitbreiden.
 • Meer opvang voor jongere kinderen tijdens vakantieperiodes. Daarvoor de bestaande speelpleinwerkingen versterken met andere vormen van vakantie-opvang.
 • Kinder- en jeugdgemeenteraad uitbouwen om jongeren echt inspraak te geven. Jongeren daarbij zoveel mogelijk zélf laten beslissen. De stad ondersteunt waar nodig, maar beslist niet in hun plaats.
 • Een echt fuifbeleid, waarin jongeren inspraak krijgen over de fuifnoden.
 • Aantrekkelijke en goed onderhouden speeltuinen voor de kleinsten. Bij de keuze van de speeltuigen wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een beperking. 
 • Spelotheek inrichten, waar je gratis speelgoed kan ontlenen.
 • Jeugdwerkloosheid aanpakken door werkinlevingstrajecten voor jongeren (Wij!-trajecten). Dat zijn leerstages in samenwerking met bedrijven uit de regio. Meer dan 80% van de laaggeschoolde jongeren is na een Wij!-traject aan het werk of in opleiding.

 


Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

DE GRAEF Christophe
Diest
DARIS Annemie
Diest
VANAUDENHOVE Pascale
Schaffen
ROTEN Bruno
Schaffen
BRANS Rick
Diest
SEGERS Willy
Schaffen
MEYSSEN Sabine
Kaggevinne
VANROMPAY Silke
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
BEERTEN Cedric
Diest
CELS Ilse
Molenstede
WUYTS Gunther
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
BARAITRE An
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
HANNE Kris
Diest
T’JOEN Sam
Diest
GEERINCKX Kristel
Schaffen
DYCKMANS Francoise
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne
LAUWERS Kenny
Schaffen
GOEMAERE Yannick
Diest
PUNIE Elise
Diest
PUT Stef
Molenstede
JORDENS Harry
Diest
VERSAVEL Mario
Molenstede
LAMBRECHTS Marina
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Schaffen

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

Maurits Vande Reyde
Diest