Jeugd

Jongeren moet kansen en verantwoordelijkheid krijgen en nemen, niet betutteld worden.

 • Drempels wegnemen voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen en samenwerking tussen hen en scholen stimuleren. Jongeren maken er niet alleen vrienden, maar leren er ook samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.
 • Ruimte voor street art, muziekateliers en opslagruimte  voor jeugdverenigingen.
 • Totaal vernieuwd skatepark, met inbreng van jongeren bij het ontwerp.
 • Een goed werkende jeugdraad, met een open en transparante verdeling van toelagen aan jeugdverenigingen.
 • De werking van Arktos, een vereniging die jongeren met moeilijkheden begeleidt, versterken en uitbreiden.
 • Meer opvang voor jongere kinderen tijdens vakantieperiodes. Daarvoor de bestaande speelpleinwerkingen versterken met andere vormen van vakantie-opvang.
 • Kinder- en jeugdgemeenteraad uitbouwen om jongeren echt inspraak te geven. Jongeren daarbij zoveel mogelijk zélf laten beslissen. De stad ondersteunt waar nodig, maar beslist niet in hun plaats.
 • Een echt fuifbeleid, waarin jongeren inspraak krijgen over de fuifnoden.
 • Aantrekkelijke en goed onderhouden speeltuinen voor de kleinsten. Bij de keuze van de speeltuigen wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een beperking. 
 • Spelotheek inrichten, waar je gratis speelgoed kan ontlenen.
 • Jeugdwerkloosheid aanpakken door werkinlevingstrajecten voor jongeren (Wij!-trajecten). Dat zijn leerstages in samenwerking met bedrijven uit de regio. Meer dan 80% van de laaggeschoolde jongeren is na een Wij!-traject aan het werk of in opleiding.

 


Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

[show-team category='open-diest' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

[show-team category='provincie' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']