Jezelf kunnen zijn

Bij ons moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Niemand mag  gediscrimineerd worden op basis van geaardheid, geslacht, geloof, gezinsituatie of wat dan ook.

  • Versterken van sensibiliseringscampagnes (bijvoorbeeld in het onderwijs) over discriminatie en gelijke rechten, bijvoorbeeld omtrent geaardheid en afkomst.
  • Versterken van initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld bij jongeren), eenzaamheid (bijvoorbeeld bij senioren) en het terugdringen van kansarmoede bij kinderen en volwassenen.
  • "Single toets" invoeren om na te gaan of belastingen en retributies (bijvoorbeeld inzake afvalheffing) fair zijn voor alleenstaanden.   

Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

[show-team category='open-diest' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

[show-team category='provincie' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']