Jezelf kunnen zijn

Bij ons moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Niemand mag  gediscrimineerd worden op basis van geaardheid, geslacht, geloof, gezinsituatie of wat dan ook.

  • Versterken van sensibiliseringscampagnes (bijvoorbeeld in het onderwijs) over discriminatie en gelijke rechten, bijvoorbeeld omtrent geaardheid en afkomst.
  • Versterken van initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld bij jongeren), eenzaamheid (bijvoorbeeld bij senioren) en het terugdringen van kansarmoede bij kinderen en volwassenen.
  • "Single toets" invoeren om na te gaan of belastingen en retributies (bijvoorbeeld inzake afvalheffing) fair zijn voor alleenstaanden.   

Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

DE GRAEF Christophe
Diest
DARIS Annemie
Diest
VANAUDENHOVE Pascale
Schaffen
ROTEN Bruno
Schaffen
BRANS Rick
Diest
SEGERS Willy
Schaffen
MEYSSEN Sabine
Kaggevinne
VANROMPAY Silke
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
BEERTEN Cedric
Diest
CELS Ilse
Molenstede
WUYTS Gunther
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
BARAITRE An
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
HANNE Kris
Diest
T’JOEN Sam
Diest
GEERINCKX Kristel
Schaffen
DYCKMANS Francoise
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne
LAUWERS Kenny
Schaffen
GOEMAERE Yannick
Diest
PUNIE Elise
Diest
PUT Stef
Molenstede
JORDENS Harry
Diest
VERSAVEL Mario
Molenstede
LAMBRECHTS Marina
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Schaffen

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

Maurits Vande Reyde
Diest