Kinderopvang

Diest is een scholenstad. Na schooltijd is het vaak ploeteren voor veel ouders: geschikte opvang vinden lukt niet, de mogelijkheden zijn beperkt. Ouders verdienen kwalitatieve kinderopvang.

  • Gescheiden wachtlijsten om plaatsen beter te verdelen: één voor tijdens de schoolperiode en één voor tijdens de vakanties. Elk gezin heeft op andere momenten nood aan buitenschoolse opvang. Opvang op maat is de toekomst.
  • Een 'loket kinderopvang' om ouders vlot te helpen met het zoeken naar geschikte en/of gespecialiseerde kinderopvang.
  • Wanneer een kind meer dan drie maanden niet naar de opvang gaat, wordt met de ouders besproken of opvang nog wel nodig is. Zo blijven deze plaatsen niet bezet en geven we kansen aan andere kinderen op de wachtlijsten.
  • Zorgen voor extra opvangplaatsen.
  • Onthaalouder worden aantrekkelijk maken.

Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

DE GRAEF Christophe
Diest
DARIS Annemie
Diest
VANAUDENHOVE Pascale
Schaffen
ROTEN Bruno
Schaffen
BRANS Rick
Diest
SEGERS Willy
Schaffen
MEYSSEN Sabine
Kaggevinne
VANROMPAY Silke
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
BEERTEN Cedric
Diest
CELS Ilse
Molenstede
WUYTS Gunther
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
BARAITRE An
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
HANNE Kris
Diest
T’JOEN Sam
Diest
GEERINCKX Kristel
Schaffen
DYCKMANS Francoise
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne
LAUWERS Kenny
Schaffen
GOEMAERE Yannick
Diest
PUNIE Elise
Diest
PUT Stef
Molenstede
JORDENS Harry
Diest
VERSAVEL Mario
Molenstede
LAMBRECHTS Marina
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Schaffen

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

Maurits Vande Reyde
Diest