Kinderopvang

Diest is een scholenstad. Na schooltijd is het vaak ploeteren voor veel ouders: geschikte opvang vinden lukt niet, de mogelijkheden zijn beperkt. Ouders verdienen kwalitatieve kinderopvang.

  • Gescheiden wachtlijsten om plaatsen beter te verdelen: één voor tijdens de schoolperiode en één voor tijdens de vakanties. Elk gezin heeft op andere momenten nood aan buitenschoolse opvang. Opvang op maat is de toekomst.
  • Een 'loket kinderopvang' om ouders vlot te helpen met het zoeken naar geschikte en/of gespecialiseerde kinderopvang.
  • Wanneer een kind meer dan drie maanden niet naar de opvang gaat, wordt met de ouders besproken of opvang nog wel nodig is. Zo blijven deze plaatsen niet bezet en geven we kansen aan andere kinderen op de wachtlijsten.
  • Zorgen voor extra opvangplaatsen.
  • Onthaalouder worden aantrekkelijk maken.

Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

[show-team category='open-diest' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

[show-team category='provincie' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']