Naar het winkelen van de toekomst

De wereld verandert, we kunnen niet blijven stilstaan. Daarom is een moderne visie nodig op de stad en gemeenten van de toekomst. 

  • Duidelijke afgrenzing van de handelskernen.
  • Start-up project voor ondernemers: het bestuur begeleidt ondernemers en winkeleigenaars bij de uitbouw van hun zaak.
  • Efficiënte leegstandsbelasting en stimuleren van boven-winkel-wonen als stadsinbreidingsproject.
  • Diest promoten via slimme citymarketing.
  • Veel meer groen in de binnenstad.
  • Gratis WiFi in de handelskernen.
  • Een marktbus die op de marktdag de gemeenten met de binnenstad verbindt.
  • De Grote Markt en de Kaai volop inzetten als groene hotspot voor evenementen, zoals bijvoorbeeld de wekelijkse markt, streekbierenmarkt en andere evenementen.

Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

[show-team category='open-diest' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']

 


Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018

[show-team category='provincie' layout='table' style='img-circle,text-left,odd-colored' display='name,photo,location,social']