Een mooie toekomst voor de Citadel

De Citadel wordt een prachtig nieuw stadsdeel voor alle Diestenaren.

 • Behoud van het unieke karakter en eigenheid van de Citadel, met respect voor zijn geschiedenis.
 • Ruimte voor creativiteit, ondernemerschap en lokale verenigingen.
 • Plaats voor jongeren en hun verenigingen, zowel in de lokalen als in een nieuwe jeugdherberg.
 • Organiseren van open ateliers, muziekvoorstellingen en culturele tentoonstellingen.
 • Het Pegasusmuseum behouden als symbool van het militaire verleden van onze stad.
 • Conferentiecenter voor vergaderingen, feesten en andere evenementen.
 • Praatcafé als ontmoetingsplek voor kijklustigen en wandelaars.
 • Behoud van het groene karakter.
 • Toegankelijker maken van de parking voor iedereen, waarbij de mogelijkheid voor een lift of alternatieven onderzocht worden.
 • Private partners zullen een belangrijke rol spelen in de financiering van het project.

Inwoners betrekken bij de toekomst van de Citadel is van groot belang.Inwoners betrekken.


Hoe denken inwoners over de Citadel? Dit was het resultaat van onze inwonersavond.

Wat we de voorbije jaren concreet deden

De Citadel is als een film. Wij begonnen met inwoners eraan te schrijven. Een film die veel oscars moet winnen en waarbij het stadsbestuur de regisseur is.  De acteurs (inwoners, verenigingen, ondernemers, ...) zijn echter minstens even belangrijk. Het scenario moet dringend geschreven worden. Daarna kunnen de verschillende scènes opgenomen worden.

Het gaat geen eenvoudige productie worden: het zal enkele jaren duren, de financiering van de film blijft een moeilijk thema en er zijn heel veel acteurs die betrokken zijn. We geloven dat we samen wel tot een mooi resultaat kunnen komen: een film uniek in zijn genre, bejubeld in binnen-en buitenland.

Bouwsteen 1: Verenigingen  

 • Enkele verenigingen hebben nu een tijdelijke stek. Ze verdienen duidelijkheid over hun voortbestaan op de Citadel.
 • Sterker nog: maak van de Citadel een broeiplaats voor lokale verenigingen. Zorg voor gemeenschappelijke voorzieningen, zoals stockage, gecentraliseerde administratieve ondersteuning en een ontmoetingsplek tussen verenigingen.
 • Verenigingen kunnen zelf instaan voor het onderhoud van hun lokalen en gemeenschappelijke delen. Ze kunnen daarbij bijdragen voor de nutsvoorzieningen.

Bouwsteen 2: Eigenheid behouden  

 • De Citadel heeft een uniek karakter. Dat moet behouden blijven. Voorbeelden in andere steden, zoals bijvoorbeeld C-Mine in Genk, tonen daarbij de weg. Het is belangrijk om een visie uit te bouwen rond het unieke karakter van de Citadel, met respect voor de geschiedenis. Toekomstige initiatieven moeten daarin passen en de eigenheid van deze plek versterken.
 • Wat definieert het karakter van de Citadel juist? Dat is moeilijk vast te pinnen. Creativiteit, een ontmoetingsplek, cultuur, out-of-the-box denken en ontspanning zijn de meest gehoorde sleuteltermen.
 • De eigenheid behouden moet echter wel samengaan met openheid voor een brede waaier aan initatieven. De Citadel mag niet beperkt worden tot één bepaald type van activiteit.  Vertrekken vanuit een visie mag niet te beperkend zijn. Daarvoor zijn de mogelijkheden op deze plek te groot.

Bouwsteen 3: Ontmoetingsplek

 • Een ontmoetingsplek tussen inwoners: De Citadel doet nu al dikwijls dienst als tijdelijke ontmoetingsplek, zoals bijvoorbeeld de verschillende zomerbars. Dat kan versterkt worden op duurzame basis, naar het voorbeeld van Hall 5 in Leuven. Concepten als een gemeenschappelijke herstelwinkel en ruimtes die je kan huren voor creatieve ideeën van inwoners maken wonen in de stad nog aantrekkelijker.
 • Gastronomische ontmoetingsplek: Het concept van de overdekte food markets is in binnen-en buitenland een succes. Denk maar bijvoorbeeld aan Foodhall De Mout in Hilversum, De Smidse in Leuven en Mercado in Antwerpen. Zo'n foodhall is één grote ruimte waar je de laatste culinaire trends van jong, gevestigd en lokaal talent kan ontdekken. Als het in Londen en Amsterdam kan, dan ook in Diest.
 • Ontmoetingsplek tussen ondernemers:  de Citadel kan veel ruimte bieden aan lokaal ondernemerstalent en creatieve beroepen. Dat kan voor zowel non-profit ondernemers als ondernemers die willen groeien binnen onze stad.

Bouwsteen 4: Groene long

 • De groene rand rond de Citadel moet behouden blijven voor sport en ontspanning.
 • Er moet een gezond evenwicht zijn tussen braakliggend natuurgebied en ruimte die gebruikt kan worden door inwoners. Het zou jammer zijn als de groene rand niet toegankelijk zou zijn voor sport en ontspanning.

Bouwsteen 5: Financiering      

 • We moeten realistisch blijven: de mogelijkheden zijn er, maar het zal veel geld kosten. De renovatie van gebouwen en verbinding met de stad (parkeermogelijkheden, trappen etc.) zal niet goedkoop zijn. De stad alleen zal dit niet kunnen betalen. Er moet naar alternatieven gezocht worden voor de financiering.
 • Er moet daarom opening zijn voor private investeringen. Winstgevendheid voor investeerders moet wel samengaan met de algemene visie en het unieke karakter van de Citadel. Welke private investeringen hier al dan niet in passen, zal een moeilijke afweging zijn die het stadsbestuur zal moeten maken.
 • Duidelijkheid over de nodige financiering is noodzakelijk. Er worden veel bedragen genoemd, maar het totale kostenplaatje is voor niemand momenteel een zekerheid.
 • Het is evenwel van groot belang om eerst een algemene visie vast te leggen. Daarin kunnen de verschillende bouwstenen één per één gerealiseerd worden en kan er hiervoor alternatieve financiering worden aangetrokken. Zonder algemeen kader is dit niet mogelijk.

Wat we eerder deden rond de toekomst van de Citadel.

 • Lees verder
  Diest spreekt: dit had jij te zeggen in onze enquêtes
 • Lees verder
  Inwonersavond toekomst Citadel: dit had u te zeggen.
  De Citadel verdient een mooie toekomst. Het is tijd om te luisteren naar wat inwoners willen en hier rekening mee te houden. Daarom organise...
 • Lees verder
  Dringend werk maken van toekomst Citadel
  De Citadel:  welke toekomst zie jij ? Het is tijd om er dringend werk van te maken. We vroegen het stadsbestuur om concrete plannen uit te w...
 • Lees verder
  Inwoners moeten toekomst van Citadel mee kunnen bepalen
  Na veel onderzoek blijkt dat er op de Citadel-site nu toch geen ziekenhuis zal komen. We willen dat inwoners nu zelf mee kunnen bepalen wat ...


Mensen van en voor een Open Diest

DE GRAEF Christophe
Burgemeester
Diest
DARIS Annemie
Diest
VANAUDENHOVE Pascale
Schepen
Schaffen
ROTEN Bruno
Voorzitter Open Diest
Schaffen
BRANS Rick
Schepen
Diest
SEGERS Willy
Schaffen
MEYSSEN Sabine
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
VANROMPAY Silke
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
BEERTEN Cedric
Ledenbeheerder
Diest
CELS Ilse
Molenstede
WUYTS Gunther
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Diest
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
BARAITRE An
Molenstede
VERBOVEN Nadine
Diest
HANNE Kris
Secretaris
Diest
T’JOEN Sam
Diest
DYCKMANS Francoise
Diest
STALMANS Annie
Schaffen
GRUTMAN Adolphe
Kaggevinne
LAUWERS Kenny
Schaffen
GOEMAERE Yannick
Diest
PUT Stef
Molenstede
JORDENS Harry
Diest
VERSAVEL Mario
Fractieleider Gemeenteraad
Molenstede
LAMBRECHTS Marina
Gemeenteraadslid
Schaffen
GHEYSKENS Danielle
Gemeenteraadslid
Schaffen