Parkeren mag geen melkkoe zijn

Interpellatie Open VLD Diest aangaande parkeerbeleid en aanpassing parkeertarieven

Interpellatie gemeenteraad van 29 februari 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 29/02/16 aangaande opnieuw in eigen handen nemen van het parkeerbeleid en aanpassing parkeertarieven.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij, gemeenteraadsleden, geconfronteerd met de parkeerproblematiek en dan vooral met de controle uitgevoerd door Indigo.
Reeds lange tijd vraagt onze fractie om de door het vroegere VINCI, vandaag Indigo uitgevoerde controles, opnieuw zelf in de hand te nemen en de heksenjacht te stoppen. 

Daarom vragen wij uitdrukkelijk een standpunt van deze raad, waarmee het College van Burgemeester en Schepenen eindelijk volgende punten zal opleggen aan Indigo:

• Bij elk fysiek betalend ticket wordt automatisch een gedoogbeleid van 15 minuten toegepast. Op die manier hebben betalende klanten ook 15 minuten gratis.
• Bij elke bewoners/werkgevers-kaart wordt een gedoogbeleid van 15 minuten toegepast. Om dezelfde reden als voorgaande.
• Kan onderzocht worden tegen volgende raadszitting of via sms-parkeren een dergelijke formule kan toegepast worden?
• Kan onderzocht worden tegen volgende raadszitting wat de software-aanpassing kan kosten om dit alles toe te passen via de automaten? Er zijn uiteraard reeds steden waar dit toegepast wordt en kan dus niet veel kosten. De verschillende kanalen, zowel Indigo, VVSG, Cipal e.d. kunnen bevraagd worden.
• Kan Indigo opgelegd worden hun mensen een cursus “beleefdheid” en “hoe met klanten omgaan” te laten volgen? Dit is geen ja-nee vraag, maar gewoon een voorstel om uit te voeren…

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid

Veilige schoolomgevingen in Molenstede

De verkeers(on)veiligheid in de schoolomgeving van Molenstede centrum blijft aanhouden. We moeten samen constructieve oplossingen zoeken om ongelukken

Tips om de verkeersveiligheid aan GBS Molenstede te verbeteren zijn welkom bij de bestuursleden van Open Vld Diest of via de Blauwe Lijn op 0487/69.20.59! Samen kunnen we constructieve oplossingen zoeken en ongelukken vermijden. Toch even een dikke pluim voor het onderwijzend personeel van GBS Molenstede die er alles aan doen om onze kinderen veilig te laten oversteken aan de schoolpoort!

 

Dagelijks heerst er na schooltijd chaos in de schoolomgeving. Er is te weinig parkeergelegenheid, zware vrachtwagens donderen door het centrum, fietsers fietsen in het midden van de rijweg omdat de straat vol staat met geparkeerde wagens,…

Fietsen of te voet naar school gaan is vaak geen optie. Veel van onze (jonge) kinderen moeten immers de zeer drukke invalsweg naar Diest passeren. We hebben het dan natuurlijk over de Turnhoutsebaan. De geringe parkeergelegenheid in de Dorpsstraat in het algemeen (denk maar aan het zeer beperkt aantal parkeerplaatsjes aan het Molenhuis) werkt deze verkeersdrukte in de hand.

Vorig jaar besliste het stadsbestuur om de schoolbus niet langer in te zetten om kinderen thuis op te halen en terug te brengen. In onze ogen geen juiste beslissing. Dit brengt namelijk nog meer verkeersdrukte met zich mee. Het lijkt een beslissing die enkel ingegeven werd door de centen. Dit zonder rekening te houden met de veiligheidsproblematiek. 

Wij vinden een veilige schoolomgeving toch primeren! Het stadsbestuur denkt er blijkbaar anders over en geeft zijn centen liever uit aan overbetaalde managers en aan prestigeprojecten, dit ten koste van de veiligheid van onze kinderen. Heel spijtig…

Situatie Reppelsebaan Molenstede onaanvaardbaar

Interpellatie Open Vld Diest aangaande uitstel werken aan Reppelsebaan in Molenstede

Interpellatie gemeenteraad van 14 december 2015

 

Diest, 26/11/2015

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 14/12/15 aangaande uitstel werken aan Reppelsebaan in Molenstede.
Geachte Heer Burgemeester,
Voorzitter,

Via verschillende media vernemen wij dat de geplande werken aan de Reppelsebaan in Molenstede (voorzien vanaf 23/11/15) uitgesteld zijn naar het voorjaar 2016 met volgende redenen:

“Door het slechte weer dat voorspeld is worden de werkzaamheden verplaatst naar het voorjaar 2016.
Ook is de toestand op sommige plaatsen veel slechter dan gedacht waardoor de uitvoeringsmethode wordt aangepast om een betere en duurzamere oplossing te bekomen.”

Vandaar volgende vragen:

• Waarom werd de beslissing pas genomen op het moment dat de werken moesten starten?

• Had de aangestelde aannemer al een plaatsbezoek gebracht vooraleer hij intekende?

• Had de aangestelde aannemer al een plaatsbezoek gebracht na zijn toewijzing en alvorens de werken moesten aanvangen?

• Er is sprake van een “aanpassing van de uitvoeringsmethode” ? Waarover gaat het?

• Heeft dit repercussies voor de aanbesteding op zich? Gebeurt dit binnen hetzelfde budget waarop werd ingetekend en toegewezen?

• Heeft het bestuur enige ervaring met deze aannemer?

• Waarom werd de communicatie hieromtrent te laat voorzien? Blijkbaar volstond het om alleen via een website van een schepen te communiceren en niet via de officiele weg vanuit de stad.

• Op welke manier en wanneer zal volgende communicatie verlopen bij de nieuwe aanvang?

• Zullen naast de Reppelsebaan, ook de inwoners van de zij/aanpalende straten tijdig verwittigd worden?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.
Namens Open Vld Diest,
Christophe De Graef
Gemeenteraadslid

Diefstallen zwembad aanpakken

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de diefstallen in het stedelijk zwembad

 

Diest, 08/10/2015

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 26/10/15 aangaande diefstallen in het zwembad.

Geachte Heer Burgemeester,
Voorzitter,

Wij vernemen dat er opnieuw diefstallen gebeurd zijn in het zwembad. Zelfs opnieuw in de persoonlijke lockers van het personeel. Het opvragen van camerabeelden heeft blijkbaar geen zin, aangezien de camera’s niet zouden werken….

Graag enige uitleg aangaande dit voorval.

• Hoeveel diefstallen hebben plaatsgevonden sinds 2013? 
• Hoeveel muziekinstallaties zijn er ondertussen verdwenen? 
• Waarom werken de camera’s niet? 
• Hoe lang zijn deze buiten dienst? 
• Op welke termijn zullen ze opnieuw hersteld zijn?
• Wat zijn de gevolgen voor het personeel?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid