Extra laadpunten voor elektrische voertuigen

"Open Vld Diest wil inzetten op laadpalen voor elektrische voertuigen," klinkt het bij gemeenteraadslid Christophe De Graef. Hij wijst hiervoor naar een beslissing van de Vlaamse Regering. "Er dienen 5000 laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd te worden in Vlaanderen," licht hij toe. "Daarvan zouden er volgens het spreidingsplan negen aan Diest toegewezen worden, waarvan de eerste in 2017 geplaatst wordt."

"We zijn er echter van overtuigd dat op termijn een groot deel van het Vlaamse en internationale wagenpark geëlektrificeerd zal zijn," zegt De Graef. Dit impliceert volgens hem dat steden en gemeenten geconfronteerd zullen worden met grote aantallen elektrische voertuigen. De Graef wil dan ook vooruit durven kijken en de lat hoger leggen dan het voorstel van Vlaams minister Tommelein.

Op de gemeenteraad van 30 januari 2017 moedigde De Graef het stadsbestuur aan om, samen met de distributienetbeheerder, na te denken om op termijn een bijkomend contingent aan laadpalen te plaatsen op trekpleisters in Diest. "Open Vld Diest heeft aandacht voor leefmilieu en voor de klimaatproblematiek. We staan dan ook open voor de komst van elektrische voertuigen," klinkt het bij het gemeenteraadslid. "Wij willen een actief en progressief bestuur dat nadenkt over een 'stroomversnelling' in de uitrol van laadpalen." Op deze manier wordt er volgens De Graef gewerkt aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

"Bovendien is dit voorstel bijna kosteloos van onze stad," aldus De Graef. "De palen worden integraal gefinancierd door de exploitanten, die dit doorrekenen aan de gebruikers." Hij vraagt zich dan ook af of het gemeentebestuur bereid is samen te werken met de distributienetbeheerder en waar ze de laadpalen in Diest willen plaatsen. "Ik vraag me bovendien ook af hoe ambitieus de milieu- en klimaatsambities van het stadsbestuur zijn."


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Andere aanpak voor zwaar vervoer in de binnenstad

"De afgelopen maanden, weken en dagen wordt de binnenstad overstelpt met vrachtwagens met heel lange opleggers," merkt raadslid Christophe De Graef op. "Zij rijden zich vaak vast en moeten de stad noodgedwongen achterwaarts verlaten via de Hasseltsepoort." Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee en zorgt voor overlast voor het verkeer op deze drukke toegangsweg.

De Graef stelde daarom op de gemeenteraad van 25 september 2017 een oplossing voor aan het gemeentebestuur. "Als Open VLD vragen wij het bestuur een lengtebeperking aan te geven bij het binnenkomen van de stad," aldus het raadslid. Deze beperking dient  meermaals herhaald te worden doorheen de hele binnenstad. "Navraag leert ons dat onder normale omstandigheden vrachtwagens met een maximale lengte van 14 meter toegelaten kunnen worden. Maar in Diest zijn er natuurlijk ook straten waar een slechts maximale lengte van 9 meter kan gelden."

Tot slot roept De Graef het stadsbestuur op om contact op te nemen met D-VIA, een organisatie van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, Unizo, Fedis en Logistra. "Zij werken aan projecten om steden op een leefbare en veilige manier te voorzien van goederenstromen en bevoorrading van de handelaars. Er loopt reeds een succesvol pilootproject in Hasselt," besluit hij.


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Diestse burger heeft nood aan fietsparkeerplaatsen

"Steeds meer jonge gezinnen vinden de weg naar het stadscentrum. Dit zorgt voor meer fietsers in het centrum van Diest," zegt raadslid Christophe De Graef. Zijn grote bezorgdheid is echter de stalling van deze fietsen. "Het gaat hier niet enkel over fietsers die snel een boodschap doen in de stad, maar ook de bewoners van de panden in de binnenstad," aldus het raadslid. "Zij hebben niet altijd de mogelijkheid hun fiets in hun woning te stallen."

Om tegemoet te komen aan dit ongemak stelde De Graef op de gemeenteraad van 25 september 2017 de vraag of het stadsbestuur kan voorzien in fietsparkeerplaatsen. "We zouden heel eenvoudig enkele autoparkeerplaatsen kunnen omvormen tot fietsparkeerplaatsen en een veilige fietsparking voorzien naast enkele pleinen," vindt De Graef. Ook het plaatsen van fietskoffers behoort volgens hem tot de mogelijkheden. "Via een huursysteem krijgen de bewoners de kans om hun fiets op een veilige manier te stallen in het centrum of de dorpscentra van onze deelgemeenten". Dit initiatief zou ook het aantal fietsendiefstallen verder moeten terugdringen.

 


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


ANPR-camera’s tegen diefstallen

Gemeenteraadslid Rick Brans maakt zich ongerust over de diefstalcijfers in Diest en deelgemeenten. "Op zeer regelmatige basis worden nog diefstallen en woninginbraken gepleegd," zegt hij. "In de meeste gevallen gaat het over alleenstaande woningen in de deelgemeenten." Bovendien tonen de criminaliteitscijfers van de interpolitiezone (IPZ) Demerdal in meerjarenperspectief geen structurele verbetering.

Brans twijfelt er niet aan dat de politiezone na aangiftes meer patrouilleert in de betrokken wijken, maar het blijft natuurlijk onmogelijk om overal permanent politie te stationeren. "Gemeenten zoals Mechelen zetten daarom in op de uitbouw van een cameraschild met ANPR-camera's op de invalswegen," klinkt het bij het jongste raadslid. "Ook de federale minister van veiligheid rolt een cameraschild uit op de snelwegen als wapen tegen rondtrekkende criminelen."

Op de gemeenteraad van 15 mei 2017 richtte Brans zich tot het stadsbestuur. "Ik heb gevraagd hoe de burgemeester staat tegenover de installatie van ANPR-camera's op de invalswegen," zegt hij. "Verder informeerde ik ook of op het grondgebied van Diest ook camera's van het nationale cameraschild geïnstalleerd zullen worden".


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Sabine Meyssen is de eerste vrouwelijke voorzitter van Open Vld Diest

Open Vld Diest heeft voor het eerst een vrouwelijke voorzitter: Sabine Meyssen (53), moeder van Luca, is vastberaden het liberale team hechter en sterker te maken.

"Open Vld heeft in Diest een stevige lokale verankering," zegt de kersverse voorzitter. "De komende jaren luisteren we nog meer naar onze medeburgers, onze middenstanders en onze jongeren." Samen met hen wil de partij het veiligheidsgevoel van iedere Diestenaar verbeteren en met kennis van zaken de mobiliteitssituatie aan te pakken. "Tegen 2018 zullen we er staan: met een sterke ploeg die Open Vld Diest mooi op de kaart zet," klinkt het strijdvaardig.

Sabine Meyssen heeft sinds 1999 op verschillende kabinetten van liberale ministers gewerkt. Momenteel is ze de persoonlijke assistente van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en volksgezondheid.


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Ook kinderen met een beperking moeten kunnen spelen

"Kinderen met en zonder beperking samen laten spelen op het speelplein: het kan," zegt gemeenteraadslid Christophe De Graef. Tijdens de gemeenteraad van 19 juni 2017 vroeg Open VLD daarom om speelpleinen te voorzien van toestellen voor kinderen met een beperking.

De directe aanleiding was de herinrichting van de speeltuin in Molenstede. "In andere steden en gemeenten zien we een stijgende aandacht voor kinderen met een beperking bij het inrichting van speeltuinen," aldus De Graef. "Kijk maar naar het voorbeeld van Halle."

Het raadslid is er van overtuigd dat dit ook in Diest kan. "Kinderen met een beperking kunnen perfect genieten van onze speeltuinen, mits een beetje aandacht hiervoor. Daarom dat ik op de gemeenteraad gevraagd heb om te bekijken of er naast klassieke toestellen ook aandacht kan zijn voor toestellen die bijvoorbeeld gericht zijn op rolstoelgebruikers."


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Hondenspeelweides voor de viervoeters

Op regelmatige basis krijgt onze fractie vragen rond hondenspeelweides voor onze viervoeters. Na opzoekwerk blijk dat heel weinig steden en gemeenten beschikken over een dergelijke accommodatie. "Volgens heel wat bewoners en mensen van de omliggende hondenscholen, is hier echter wel nood aan," klinkt het bij gemeenteraadslid Pascale Vanaudenhove.

"Zo'n hondenspeelweide dient als hondenlosloopzone waar baasjes en honden zich kunnen uitleven, maar er zijn natuurlijk wel regels die gevolgd moeten worden," aldus Vanaudenhove. Zo is het de bedoeling dat de baasjes de uitwerpselen van de honden opruimen, dat de poortjes steeds gesloten worden en dat de baasjes hun viervoeters in de gaten houden. "We hebben zelfs al een idee voor locaties," klinkt het enthousiast. "De Diestse hondenclub wees ons op de Keienberg aan de Halve Maan in Diest." Maar er wordt natuurlijk ook gedacht aan de beestjes in de deelgemeenten. "Na navraag blijkt dat Molenstede over voldoende bos beschikt," zegt Vanaudenhove. "In Schaffen zou een hondenweide geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe recreatiegebied Oosterlindeveld."

Op de gemeenteraad van 21 maart 2017 stelde Pascale Vanaudenhove dan ook de vraag of het stadsbestuur bereid is mee na te denken over de implementatie van een hondenspeelweide in Diest en deelgemeenten.


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Gemeenteraadslid vraagt hulp op de kerkhoven

Met Allerheiligen in aantocht, richt raadslid Daniëlle Gheyskens zich tot het stadsbestuur voor extra hulp op de kerkhoven. "Heel wat ouderen en mindervaliden hebben problemen bij het dragen en plaatsen van bloemen op de graven," zegt ze. Gheyskens bedacht hiervoor ook al een oplossing. "Ik vraag het stadsbestuur om op maandag 30 en dinsdag 31 oktober tijdens de diensturen een stadsarbeider te voorzien op elk kerkhof, die de hulpbehoevenden kan verder helpen." Volgens het raadslid is dit slechts een kleine inspanning vanuit de stad, maar een grote hulp voor veel alleenstaanden en hulpbehoevenden.

Gheyskens maakte haar vraag over aan het stadsbestuur op de gemeenteraad van 25 september 2017.


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


De Diestenaar betaalt te veel huisvuilbelasting

Net geen tien jaar geleden, sloot de stad Diest een fiscaal pact met de Vlaamse overheid: in ruil voor een schuldverlichting van €100 per inwoner, nam het bestuur het engagement op zich om een aantal belastingen af te schaffen of te verminderen. Een daarvan was het verbod op forfaitaire huisvuilbelastingen. "Aanvankelijk moesten deze afgeschaft worden tegen 2009 en nadien variabel ingevuld worden volgens het principe 'de vervuiler betaalt'," klinkt het bij gemeenteraadslid Mario Versavel. "Later werd dit verbod afgezwakt tot een forfaitaire huisvuilbelasting van maximaal €55."

Versavel heeft echter het gevoel dat het sindsdien de omgekeerde richting uit gaat in Diest. "In het begin van de legislatuur werd immers een nieuwe, hogere forfaitaire huisvuilbelasting ingevoerd." Deze bestaat enerzijds uit het oude basisbedrag van €55, maar werd daarnaast verhoogd met een tweede forfait in functie van de gezinssamenstelling. "Voor een gezin met twee kinderen, gaat het om aanslagen van gemakkelijk €90," zegt Versavel. "Daarbovenop telt het aanslagbiljet van Limburg.net er nog eens €37 bij. Dat bedrag wordt er achteraf terug afgetrokken met de vermelding 'voor u betaald door het stadsbestuur van Diest'. Heel vriendelijk van de stad, ware het niet dat deze €37 per inwoner betaald wordt uit de algemene middelen, die op hun buurt opnieuw betaald worden door... diezelfde belastingbetaler," klinkt het misnoegd.

Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt volgens Versavel wel toegepast in de variabele belasting die verrekend wordt in de prijs per verkochte huisvuilzak."Maar in de forfaitaire component is er van dit principe geen sprake: of iemand nu veel of weinig huisvuil produceert, hij betaalt altijd het forfait," legt het raadslid uit. "Ook de gratis huisvuilzakken die de stad uitdeelt, gaan in tegen het principe van 'de vervuiler betaalt'. Want opnieuw worden die zakken betaald met algemene middelen."

Op de gemeenteraad van 15 mei 2017 richtte Mario Versavel zich dan ook tot het stadsbestuur over deze kwestie. Hij vraagt zich luidop af wat de opbrengst is van de vuilnisbelasting vanaf 2011 tot en met 2016. "Ik stelde ook de vraag waarom het huidige milieubeleid het principe 'de vervuiler betaalt' in dergelijke mate uitholt," klinkt het bij Versavel. "Tot slot wou ik van het stadsbestuur weten waarom de forfaitaire huisvuilbelasting verhoogd wordt, om tegelijkertijd gratis vuilniszakken uit te delen." Voor ouders met een pasgeborene valt hier nog iets voor te zeggen, vindt hij, maar een veralgemeend 'gratis' beleid, haalt het afvalbeleid onderuit.


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen


Extra subsidies voor de Diestse handelskern

De provincie Vlaams-Brabant voorziet in een subsidie handelskernversterking voor tien kernversterkende initiatieven op haar grondgebied. Gemeenteraadslid Christophe De Graef wil het stadsbestuur overtuigen om een dossier in te dienen. "Detailhandel is, in combinatie met wonen en recreatie, één van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps- en stadskernen," aldus De Graef. Hij is ervan overtuigd dat de provinciale middelen ingezet kunnen worden om een kernversterkende visie te ontwikkelen op onder andere detailhandel of horecabeleid in de stad.

"Er zou bijvoorbeeld ruimte kunnen komen om te werken aan een proactieve visie en actie tegen leegstand, of een professionelere promotie binnen de Vlaams-Brabantse regio," klinkt het. Op de gemeenteraad van 30 januari 2017 vraagt De Graef het stadsbestuur dan ook of het bereid is om voor 15 april een dossier in te dienen bij de provincie. "We zitten immers op een moment dat niet enkel Limburg naar Diest trekt, maar ook shoppers uit de regio's Aarschot en Tienen de weg naar onze Demerstad gevonden hebben."


Mensen van en voor een Open Diest

Christophe De Graef
Burgemeester, veiligheid, communicatie, openbaar domein en mobiliteit
Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
DARIS Annemie
Diest
Bruno Roten
Voorzitter Open Diest
Mario Versavel
Fractieleider gemeenteraad
Pascale Vanaudenhove
Personeel, onderwijs, kunstacademie, kinderopvang, burgerzaken, dierenwelzijn en jeugdzorg
Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
Willy Segers
Schaffen
Sabine Meyssen
Gemeenteraadslid
Kaggevinne
Rick Brans
Ruimtelijke planning en omgeving, milieu en duurzaamheid, jeugd en sport
Op afspraak
Silke Vanrompay
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst/Secretaris Open Diest
Diest
VANDE REYDE Maurits
Diest
Cedric Beerten
Ledenbeheerder
Diest
Ilse Cels
Molenstede
Gunther Wuyts
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
PUTSEYS Lily-Anne
Diest
DEMIR Duzgun
Diest
An Baraitre
Molenstede
Nadine Verboven
Diest
Kris Hanne
Diest
Sam T’Joen
Diest
Francoise Dyckmans
Diest
Annie Stalmans
Schaffen
Adolphe Grutman
Kaggevinne
Kenny Lauwers
Schaffen
Yannick Goemaere
Diest
Harry Jordens
Diest
Marina Lambrechts
Gemeenteraadslid
Schaffen
Danielle Gheyskens
Gemeenteraadslid
Schaffen