Onze voorstellen voor mobilitieitsplan

Open Vld Diest werkt constructief mee aan de verbetering van het mobiliteitsplan in het centrumLees hier onze voorstellen voor de Gemeenteraadscommissie ‘Grondgebiedzaken’ van 15 september 2016.

 

Voorstellen Open VLD aanpassingen mobiliteitsplan 

1. Michel Theysstraat
Uitrijden mogelijk maken via de Refugiestraat, dit uitgaand verkeer op de Demerstraat de keuze laten hetzij naar links of rechts te laten rijden. Bij een keuze naar links uitgaand via de Vissersstraat tenzij noodzakelijk gebruik van de blauwe parkings aan het stadhuis. Bij een keuze naar rechts, uitgaand verkeer via de Valleilaan (richting Weerstandsplein). 
Dit heeft als gevolg dat het uitgaand verkeer van de Stationsstraat verplicht naar rechts moet richting Valleilaan, eveneens richting Weerstandsplein.

Motivatie : ontlasting schoolomgeving dan vandaag vooropgesteld zodat je veel minder ingaand verkeer hebt via deze weg waardoor de veiligheid van de schoolgaande jeugd bevorderd wordt. Ontlasting uitgaand verkeer Schaffensestraat.

2. Cleynaertstraat
Michel Theysstraat uitrijden mogelijk maken via de Oscar Nihoulstraat rechts naar de Cleynaertstraat richting Zoutstraat, Kaai, Vissersstraat.

Motivatie : de problematische situatie in de Cleynaertsstraat oplossen zodat mensen bij het verlaten van de parkeerplaatsen geen dubbelrichtingsverkeer moeten vormen en waarbij ook bestuurders die parkeerplaatsen zoeken niet moeten omkeren waardoor ook zij geen dubbelrichtingsverkeer vormen in deze veel te smalle straat. De breedte van de straat laat dit niet toe.

3. Ossekopstraat
Doorsteek aan de Post / KBC maken in de Michel Theysstraat richting Refugiestraat . De midden versperring verwijderen waardoor de bestuurder de keuze heeft hetzij rechts richting Schaffensestraat te rijden, hetzij links richting AZ/ Refugiestraat.

Motivatie : ontlasting kruispunt ter hoogte van de Spar, ontlasting uitgaand verkeer Schaffensestraat. 

4. Koning Albertstraat / Schaffensestraat
Verkeer toelaten om naar rechts te rijden richting Begijnenstraat

Motivatie : verkeer in de Schaffensestraat ontlasten

5. Wolvenstraat
Dubbel richting uitproberen samen met de werken Peeterstraat / Mariëndaalstraat (soort proefperiode)
Motivatie : extra mogelijkheid om die omgeving te verlaten tijdens de werken

6. Grote Markt
Tot aan Huis 5 de geparkeerde auto’s de mogelijkheid geven om terug te rijden richting Allerheiligenberg.

Motivatie : ontlasten Koning Albertstraat / Schaffensestraat

7. Sint-Annastraat
Rijrichting omkeren

Motivatie : ontlasten van de rotonde Hasseltsepoort tijdens de spits, snellere ontlasting schoolomgeving KSD Mariëndaalstraat. Via de Kautershoek kan de binnenstad verlaten worden.

Parkeren in Diest geen pretje

Parkeren in Diest

 

Parkeren in Diest is al jaren een heikel thema. Het bestuur ontkent de problemen, de middenstand klaagt, de gebruikers bevestigen. Is het parkeertarief in Diest te duur? Op zich niet. Met 60 eurocent voor een uurtje parkeer je in de winkelstraten niet te duur. Het grote probleem is de controle gekoppeld aan de “boete” van 25 euro. Dat is te veel, veel te veel zelfs. De onredelijkheid van de firma en de onwil van het bestuur om hieraan te verhelpen, getuigen van een non-beleid en pure geldhonger.
Dat parkeren als een inkomst beschouwd wordt is geen schande. Straten moeten immers ook gereinigd worden, herstellingen moeten gebeuren… Maar puur geldgewin? Een parkeerbeleid moet zo veel mogelijk mensen afwisselend laten parkeren en niet louter de kas spijzen. Zet de mensen aan tot sms/app-parkeren en moderniseer. Elke bezoeker moet Diest buitenrijden met een goed gevoel. Jaarlijks rijden er 17.000 bezoekers Diest al vloekend buiten. Dat vinden wij niet kunnen en daar willen we iets aan doen!

Warrandestadion eindelijk aangepakt

Warandestadion: de aanhouder wint

De toestand is ongezien en blijft aanslepen, de oppositie zal dit blijven aankaarten. Al heel wat jaren kaart de oppositie de slechte staat van het Warandestadion aan. Iedereen heeft recht op sport, maar iedereen heeft ook recht op een degelijke accommodatie. Ook wanneer die in Diest zelf gelegen is.

 

Een verschrikkelijke geurhinder bij het binnenkomen, afgebrokkelde tegels in de douches, een beschadigde omheining, versleten en onhygiënische toiletten voor de toeschouwers, een afgeleefd basketterrein… Daar waar wat steden en gemeenten investeren in sportinfrastructuur, kampt Diest met een verkommerd Warandestadion. Elke stad met enige fierheid laat dit niet gebeuren, laat staan dat men het steeds verder laat verloederen.
Dat het niet makkelijk is om zo een groot en oud stadion perfect te onderhouden is evident, maar jarenlang niks doen met wat ooit onze lokale trots was, is ongezien. Sport is belangrijk, de mogelijkheid tot sporten zo mogelijk nog belangrijker. Om die reden trok de oppositie meermaals aan de alarmbel met de vraag om de problemen eindelijk aan te pakken.
Tijdens de gemeenteraad van maart gaf schepen van Sport Celik (SP.A) toe dat er een probleem was en verontschuldigde zich zelfs voor het feit dat er nog niet was ingegrepen. Dit was te wijten aan de werkdruk van zijn diensten… Met alle respect. Maar goed, het dossier is vertrokken en samen met de schepen kijken ook wij uit naar de aanpak van het gebouw.
De toestand van het terrein laat eveneens te wensen over. In het verleden mochten we fier zijn op ons terrein, vandaag lijkt het overbespeeld en blijkt er een gebrek aan onderhoud als gevolg van een non-visie wat betreft de draagkracht van het terrein. 
Volgend jaar zal er opnieuw nationaal gevoetbald worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid. Daarom dringen wij aan op de nodige aanpassingen om zo problemen met de commissie voor te zijn. Ook de aanpak van het basketpleintje, de belijning en de borden moet gebeuren voor het zomerseizoen van start gaat.
Benieuwd of we na de zomer mogen schrijven dat er effectief iets gebeurd is. De gemeenteraad kijkt alleszins met grote ogen toe op dit dossier. Wanneer de verloedering afneemt, zal het vandalisme, een onmiskenbaar probleem op deze site, eveneens afnemen.

Jong VLD in volle opmars

Jong VLD in volle opmars 

Na de recente aanslagen in Brussel staan onze vrijheid opnieuw sterk onder druk. De klassieke breuklijnen, Waals-Vlaams, rechts-links, vrijzinnig en onwetend, krijgen het gezelschap van een nieuwe tweedeling: de open versus gesloten samenleving. De beleidskeuzes die we vandaag maken, zullen cruciaal blijken om de liberale waarden ook in de toekomst te kunnen blijven verdedigen.
We kunnen het ons makkelijk maken. Door grenzen te sluiten en de privacy in te perken bijvoorbeeld. Jong VLD, de jongerenorganisatie van Open Vld, kiest er samen met onze 3.000 leden echter resoluut voor om de vrije samenleving net te versterken. Dat is onze kerntaak: zaken aankaarten die een rem zetten op onze vrijheid. Nu meer dan ooit.
Ik ben blij dat ik als nationale jongerenvoorzitter het werk van voorgangers zoals Guy Verhofstadt, Karel De Gucht en Willy De Clerq kan verder zetten. We brachten de voorbije maanden tal van standpunten in de nationale pers. Op congressen vormen we het liberale geweten van de partij. En we stomen jongeren klaar om het liberalisme uit te dragen, in elke gemeente, in elke stad. Ook in Diest. Jong VLD wil de liberale voorhoede vormen en het liberalisme overal op de kaart te zetten.

Maurits Vande Reyde, 
Nationaal voorzitter Jong VLD,
Bestuurslid Open Vld Diest
www.mauritsvdr.be

Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Laatste rechte lijn naar 2018

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen langzaam maar zeker dichterbij. Vanaf 2017 zitten we in de laatste rechte lijn om opnieuw te besturen vanaf 2019. Het lijkt nog ver weg, maar voor we het goed en wel beseffen zal het er zijn. Daarom vandaag al deze oproep: ben je ondernemend, heb je een visie op onze stad, ben je man, ben je vrouw, ben je jong, heb je al wat meer levenservaring en vooral: voel je je liberaal en onderschrijf je de Liberale principes, heb je de ambitie om met onze partij samen Diest weer op de kaart te zetten? Overweeg, denk goed na en wie weet ben jij inderdaad diegene die mee aan de kar zal trekken om ons in 2018 naar een klinkende overwinning te leiden! 
De volgende maanden zullen de hoekstenen van het verkiezingsprogramma in Diest uitgezet worden, thema’s worden bepaald, teksten worden uitgeschreven. Het wordt een harde, lange en leerrijke strijd in misschien wel de belangrijkste verkiezing van de afgelopen decennia. Diest zal de volgende twintig jaar sterk veranderen en uiteraard willen wij mee bepalen in welke richting. 
Een toekomstvisie op onze stad, een ondernemende stad in een digitaal tijdperk. Een toeristische stad, waarbij onthaasting centraal staat in een maatschappij waarbij we onszelf voorbijlopen… Een stad, centraal tussen Leuven en Hasselt, waar mensen met veel plezier komen wonen, werken en winkelen. 
Daarom willen we jou input! www.diest.openvld.be of laat het zeker weten aan onze bestuursleden. Jij Diest toch ook?!

Parkeren in Diest: jaarrapport

Parkeren in Diest Jaarrapport 2015

Jaarverslag 2015 van INDIGO (voorheen VINCI Park) dat werd voorgesteld op 4 maart 2016.

 

Met o.a. 
de financiële afrekening, 
de opbrengsten uit parkeeropbrengsten via parkeerautomaten, via sms- en App-parkeren en de retributies …

Downloads:

Toestand Asdonkdstraat (Molenstede) aangeklaagd

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de toestand van de Asdonkstraat te Molenstede

Dringende actie nodig om de weg weer weer toegankelijk te maken voor de bewoners!

 

Diest, 06/03/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande toestand Asdonkstraat te Molenstede.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Op vraag van een aantal bewoners van de Asdonkstraat dienen wij deze interpellatie in. 
De toestand van deze straat (zandweg) gaat van kwaad naar erger. De gaten in de straat worden alsmaar groter en dieper. Het is zelfs zo erg dat één bewoonster haar boerderij niet meer kan bereiken met de wagen. De onderkant van de wagens van de bewoners lijdt hier enorm onder. Blijkbaar is deze toestand reeds een aantal keren voorgelegd aan de betrokken diensten maar nog steeds zonder gevolg.

Wij stellen aan het bestuur de volgende vragen :

1. Zijn jullie op de hoogte van de hoogdringendheid van de toestand van deze weg?
2. Is het bestuur bereid om de toestand van deze weg te verbeteren en in stand te houden?
3. Zo ja wanneer zouden deze werken uitgevoerd worden?
4. Kan het bestuur erop toezien dat er extra aandacht besteed wordt aan de weg na hevige regenval (zie weer in februari)?

Mogen wij ervan uitgaan dat het bestuur het nodige zal doen om deze weg weer toegankelijk te maken voor de bewoners ? 
Vanaf 2017 zal de speelpleinwerking van Dassenaerde opnieuw open gesteld worden voor onze kinderen. Ook voor de ouders is het van belang om op een veilige manier hun kinderen te kunnen afzetten.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Pascale Vanaudenhove, Gemeenteraadslid, Fractieleider

Toestand Warrandestadion aanpakken

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de toestand van het Warandestation – GR 21 maart 2016

De toestand van het terrein laat werkelijk te wensen over. Een pure schande! Volg de link hieronder voor de foto’s

 

Diest, 03/03/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande toestand Warandestadion.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Geachte schepen bevoegd voor Sport,
Beste collega’s,

Bij een recent bezoek in het Warandestadion, moest ik verschillende zaken vaststellen die ontoelaatbaar zijn. Reeds meermaals werd dit aangekaart op deze raad, echter zonder gevolg blijkbaar.
De toestand van de toiletten is schrijnend, onwaarschijnlijk, onveilig en ontoelaatbaar. De geur die er hangt, onmiddellijk bij het binnenkomen van de ingang, laat staan in de buurt van de toiletten is vreselijk. 
De muurtjes in de douches zijn afgebrokkeld en onveilig in een kleedkamer.
De toestand van de buitentoiletten, toegankelijk voor de supporters bij bijv. bij een voetbalwedstrijd is nog erger! Elke stad met enige fierheid laat dit niet gebeuren en nog minder, houdt deze toestand niet aan!
De toestand van het terrein laat ook te wensen over. Vele jaren mochten we fier zijn over ons terrein, vandaag lijkt het overbespeeld en blijkt er een gebrek aan onderhoud als gevolg van een non-visie op vlak van de draagkracht van zo een terrein. 
Volgend jaar zal er mogelijk opnieuw Nationaal gespeeld worden. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid. Mogen wij aandringen de nodige aanpassingen te doen om geen problemen met die commissie te krijgen. 
Zijn er plannen om schilderwerken te verrichten? Ik vermoed dat beide clubs zelfs bereid zijn dit zelf te doen, bij het aanleveren van verf.
Ook mocht ik vaststellen dat aan de rechterachterzijde een poort werd geinstalleerd ter beveiliging. Wanneer zal dit ook aan de linkerzijde gebeuren? 
Ook de omheining/draad rond de pilaren laten te wensen over, zeker aan de zijde van de propere speeltuigen. Heel onveilige toestand voor kinderen, die dikwijls ernaast spelen.

Tevens wil ik ook de toestand van het basketterrein aanklagen. Oude borden, versleten ringen, geen belijning meer op het terrein.

Doe hier ajb iets aan, laat de Diestenaar toch nog een beetje fier zijn op hun stadion en omgeving. Vandaag is het een pure schande!

Mogen wij vragen deze foto’s mee te verdelen aan alle raadsleden.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef, Gemeenteraadslid.

Link: diest.openvld.be/?type=album&id=3316

Inkomsten parkeren in de binnenstad

Interpellatie Open Vld Diest aangaande inkomsten parkeren in binnenstad

Interpellatie gemeenteraad van 21 maart 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande de inkomsten tgv het parkeren in de binnenstad.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Is het mogelijk om een overzicht te bespreken van de parkeerinkomsten 2014 tegenover 2015, per straat (dus ook per automatencluster). Tevens een overzicht van retributie-inkomsten, eveneens 2014 tegenover 2015 en indien mogelijk per straat. Kan ook een overzicht besproken worden van de inkomsten van bewonerskaarten en werknemerskaarten, over diezelfde periodes en hoeveel kaarten aangevraagd werden in de Blauwe Zones?

Wij vragen dit tijdig en vragen om die reden dit overzicht te bezorgen via de stukken bij agendaverzending (liefst vroeger) en een overzichtelijke bespreking via het grote scherm.
Aangezien het gaat om puur cijfermateriaal, beloven wij dit agendapunt goed voor te bereiden en de raad op die manier ordelijk te laten verlopen. 

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid

Prombijdrage nog nodig?

Interpellatie Open VLD Diest aangaande inkomsten Promobijdrage 2014/2015

Interpellatie gemeenteraad van 21 maart 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande de inkomsten tgv de Promobijdrage 2014/2015.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Is het mogelijk om een overzicht te bespreken van de inkomsten tgv de Promobijdrage 2014 tegenover 2015. Tevens een overzicht van de uitgaven als gevolg van deze inkomsten, eveneens 2014 tegenover 2015, graag per activiteit. Kan ook een overzicht besproken worden van de planningen 2016 en de raming van inkomsten.

Wij vragen dit tijdig en vragen om die reden dit overzicht te bezorgen via de stukken bij agendaverzending (liefst vroeger) en een overzichtelijke bespreking via het grote scherm.
Aangezien het gaat om puur cijfermateriaal, beloven wij dit agendapunt goed voor te bereiden en de raad op die manier ordelijk te laten verlopen. 

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid