Bouw Molenhuis in Molenstede op schema

Ontmoetingscentrum 't Molenhuis

De renovatiewerken aan ontmoetingscentrum ’t Molenhuis in Diest zijn volop aan de gang en in het najaar starten ook de verbouwingswerken aan de bestaande polyvalente zaal. Streefdatum om alles af te werken is  maart 2021. Het gebouwencomplex werd oorspronkelijk ontworpen als schoolgebouw en wordt nu al zo’n 35 jaar gebruikt als ontmoetingscentrum.

 • De renovatiewerken zijn intussen al in een tweede fase.
 • Er komt een volledig nieuw sportcomplex en een kantine aan de straatkant. Op die manier kan die functioneren  als dorpscafé, ook als er geen activiteiten plaatsvinden in het Molenhuis.
 • Op de eerste verdieping wordt een multifunctionele zaal gebouwd die ook als turnzaal  gebruikt kan worden.
 • De huidige feestzaal (voormalige sporthal) krijgt een nieuwe vloer en zal verder uitgebouwd worden tot polyvalente ruimte waar podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het stadsbestuur hoopt op die manier het Molenhuis multifunctioneel te kunnen inzetten en er de activiteiten van verschillende verenigingen in te kunnen huisvesten.


Cafetaria Kroonrad

Wanneer de renovatiewerken afgerond zijn, zal het nieuwe cafetaria “Kroonrad” in gebruik worden genomen maar hiervoor zoekt de beheerder van het gebouw nog een concessiehouder. Geïnteresseerden kunnen mailen naar molenhuis.rvb@gmail.com. De concessieovereenkomst kan je downloaden via de website van de stad en offertes moeten voor 30 september om 11 uur ingediend worden.

In de Diestse deelgemeente Molenstede zijn de werken voor de tweede fase van de renovatie van ontmoetingscentrum ’t Molenhuis gestart. Er komt een nieuwe vleugel met een sporthal en een cafetaria, die ook bestemd is als dorpscafé.

“De afbraak van de oude gebouwen is al volop aan de gang”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Stals (DDS). “De bouw van de nieuwe vleugel start in augustus, onmiddellijk na de bouwvakantie.”

“In deze tweede fase wordt een nieuwbouw opgetrokken met een sportcomplex en een kantine. De cafetaria is bewust aan de straatkant gepland, zodat ze ook als dorpscafé kan dienst doen zonder dat er activiteiten in ‘t Molenhuis plaatsvinden. Op de eerste verdieping komt een multifunctionele zaal, die ook als turnzaal dienst kan worden gebruikt. De huidige feestzaal, eigenlijk de voormalige sporthal, krijgt een nieuwe vloer en wordt verder uitgebouwd tot een polyvalente ruimte waar podiumactiviteiten kunnen plaatsvinden.”

Met deze tweede fase is ontmoetingscentrum ’t Molenhuis volledig in het nieuw gestoken. “In 2016 werd de eerste fase van de renovatie uitgevoerd. Toen werd de sporthal tot feestzaal omgevormd en werd een volledig uitgeruste keuken met toog gebouwd. De toegang werd aangepast. Er kwam een lift en de bouwvallige vleugel werd vervangen door een nieuw gebouw met moderne sanitaire voorzieningen en zes vergaderlokalen.”

BART STALS SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN“We hopen dat al de verenigingen hier terecht kunnen voor hun activiteiten”

“We hopen dat door al deze aanpassingen ’t Molenhuis een zeer multifunctioneel gebouw is en de verschillende verenigingen er terecht kunnen voor hun activiteiten. Het gebouwencomplex werd oorspronkelijk ontworpen als schoolgebouw en wordt al ongeveer 35 jaar gebruikt als ontmoetingscentrum.”

De werken passen in een plan van de stad om de ontmoetingscentra aan te passen. “"De ontmoetingscentra worden gerenoveerd om ze in overeenstemming te brengen met de geldende reglementeringen en ze aan de moderne noden aan te passen”, zegt schepen van Dorpsontwikkeling Monique De Dobbeleer (DDS). “Zo werd in juni de zaal de Ketel in Kaggevinne verfraaid en ruimer gemaakt en starten nog dit jaar de werken voor het aanbrengen van een nieuw dak op zaal Scafnis in Schaffen.”

“De gemeenteraad keurde vorige maand ook de erfpacht goed van de panden De Schuur en De Ark in Webbekom. Studiebureau Romain is bezig met de opmaak van een stedenbouwkundig inrichtingsplan voor site de SOK in Deurne. ”


Onze burgemeester en schepenen

Christophe De Graef
Pascale Vanaudenhove
Maurits Vande Reyde
Rick Brans

Onze gemeenteraadsleden

Mario Versavel
Sabine Meyssen
Marina Lambrechts
Danielle Gheyskens

Onze leden van het Bijzonder comité voor de sociale dienst

Silke Vanrompay
Gunther Wuyts

Onze bestuursleden

Linda Collin
Ercan Ilbay
Bruno Roten
Willy Segers
Cedric Beerten
Ilse Cels
An Baraitre
Nadine Verboven
Kris Hanne
Sam T’Joen
Francoise Dyckmans
Annie Stalmans
Kenny Lauwers
Yannick Goemaere
Harry Jordens


Denk mee, doe mee.

Werken mee aan onze thema's. Suggesties voor sport? Laat het ons allemaal weten. Samen gaan we voor een beter Schaffen, Deurne, Kaggevinne, Diest en Webbekom.

  Lid wordenVrij meedenkenBeiden

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]   

   

  De vernieuwde zorgkaart

  Om zorgverstrekkers prioriteit te geven in het parkeergebeuren, heeft het stadsbestuur twee voorstellen klaar. Deze worden in mei voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie. 

  “Het gaat om een vernieuwde zorgparkeerkaart en een zogenaamde ZORG+ kaart,” legt burgemeester Christophe De Graef uit. Voor de eerste zal er een ander en lager tarief gelden dan vandaag gebruikelijk is. Zo blijft de mogelijkheid om altijd en overal terecht te kunnen op een parkeerplaats in de buurt van de hulpbehoevende behouden. 

  “Maar we werken ook aan een nieuwe maatregel,” vertelt hij. “We willen inwoners de mogelijkheid geven om zorgverstrekkers te laten parkeren voor hun garage of oprit.” De inwoner brengt hiervoor een sticker aan in de buurt van de parkeerplaats. “De zorgverstrekker plaatst een kaart met zijn gegevens achter de voorruit en kan dan gebruik maken van de aangeboden parkeerplek.” 

  Het is de bedoeling dat de reglementen nog voor de zomer voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Zo kunnen ze in voege treden vanaf 1 juli 2019. “Op die manier maken we van Diest een mobiele Zorgstad,” klinkt het bij de burgemeester. 

   


  Een nette en groene gemeente

  Propere omgeving

  Een propere omgeving maakt het in een stad aangenaam vertoeven.

  • Meer vuilbakken in de stad en haar gemeenten.
  • ‘Big Bellies’ installeren op plekken waar het nuttig is. Dat zijn vuilnisbakken op zonne-energie die het afval samendrukken en een signaal geven wanneer ze geledigd moeten worden.  
  • Ondergrondse afvalcontainers om afval makkelijker kwijt te raken en te sorteren.
  • GAS-boetes en cameratoezicht om sluikstorten tegen te gaan.
  • Het groenonderhoud opnieuw door eigen stadsdiensten laten uitvoeren.
  • Vrijwillige opruimacties door inwoners ondersteunen en belonen,  zoals bijvoorbeeld plogging (joggend vuil opruimen) en het vrijwillig onderhoud van kerkhoven.

  ‘Big Bellies’  zijn vuilnisbakken op zonne-energie die het afval samendrukken en een signaal geven wanneer ze geledigd moeten worden.  


  Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

  Christophe De Graef
  Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
  DARIS Annemie
  Diest
  Bruno Roten
  Mario Versavel
  Pascale Vanaudenhove
  Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
  Willy Segers
  Schaffen
  Sabine Meyssen
  Kaggevinne
  Rick Brans
  Op afspraak
  Silke Vanrompay
  Diest
  VANDE REYDE Maurits
  Diest
  Cedric Beerten
  Diest
  Ilse Cels
  Molenstede
  Gunther Wuyts
  PUTSEYS Lily-Anne
  Diest
  DEMIR Duzgun
  Diest
  An Baraitre
  Molenstede
  Nadine Verboven
  Diest
  Kris Hanne
  Diest
  Sam T’Joen
  Diest
  Francoise Dyckmans
  Diest
  Annie Stalmans
  Schaffen
  Kenny Lauwers
  Schaffen
  Yannick Goemaere
  Diest
  Harry Jordens
  Diest
  Marina Lambrechts
  Schaffen
  Danielle Gheyskens
  Schaffen

   


  Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018


   

  Nieuwjaarsreceptie Open Diest 2020

  Het bestuur van Open Diest wil graag met haar leden en sympathisanten klinken op het nieuwe jaar.

  Waar? CC Den Amer, Nijverheidslaan 24 3290 Diest

  Wanneer? Zondag 12 januari 202, van 11.30u tot 14.00u

  Wat? Iedereen is welkom voor een hapje, drankje en een babbeltje met de nieuwe burgemeester, schepenen en de andere bestuursleden.

  Ben je (nog) geen lid van Open Diest? Ook jij bent zeker welkom!

  Meer info vind je op hier.

   


  Camerebewaking geinstalleerd op Grote Markt en Kaai

  Zoals beloofd: op de Grote markt zijn er de afgelopen weken camera's geplaatst voor meer veiligheid.

  Wanneer er zich incidenten voordoen, kunnen de camerabeelden gebruikt worden om slachtoffers te helpen en daders op te sporen. Meer veiligheid is een absolute prioriteit.
   

  Artikel Het Laatste Nieuws

  In de omgeving van de Grote Markt en de Kaai werden 11 bewakingscamera’s geïnstalleerd. De komende jaren zal het vaste cameranetwerk worden uitgebreid. Hiermee zet het stadsbestuur bijkomend in op een veilige omgeving. Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op 16 december en de camera’s zullen in werking treden op 20 december.

  Het centrum van Diest is een veilige omgeving. Dit blijkt zowel uit de objectieve cijfers als uit het veiligheidsgevoel zoals het bevraagd werd in de veiligheidsmonitor. Toch werden de voorbije jaren bij de politie, jaarlijks een 70-tal meldingen geregistreerd. Het gaat om feiten van allerlei aard: vandalisme, zakkenrollerij, opstootjes, verkeersongevallen met vluchtmisdrijf, verdachte gedragingen, openbare dronkenschap, nachtlawaai en enkele geweldsdelicten.

  Preventief

  De camera’s hebben in eerste instantie een preventief doel: ontmoedigen om de orde te verstoren en/of misdrijven te plegen. Dit zowel tijdens het dagelijks gebeuren, als tijdens evenementen op de Grote Markt en de Kaai. In tweede instantie zullen de camera’s gebruikt worden door de politie bij bepaalde evenementen in het centrum. Dit heeft dan vooral te maken met het aansturen van de politie bij grote volkstoelopen. Enkel in dit geval zullen de beelden in real time bekeken worden. Hieraan gaat steeds een goedkeuring vooraf en hierover zal via de reguliere stadskanalen gecommuniceerd worden.

  Daarenboven zullen de beelden door de politie benut worden in onderzoeken naar de veroorzakers van overlast en de plegers van misdrijven.

  Verwerking van de camerabeelden

  De 11 vaste bewakingscamera’s zijn gericht op het openbaar domein. De stad Diest is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De beelden worden geregistreerd en 30 dagen bewaard. Deze beelden kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden en door bepaalde personen bekeken worden.

  Vragen?

  Alle vragen over de werking van de camera’s of het indienen van een gemotiveerd verzoek tot bekijken van de beelden kunnen gericht worden aan: gdpr@diest.be


  Nieuwe bestuursploeg van Diest bekend

  Dit wordt de nieuwe bestuursploeg in Diest die vanaf januari van start gaat

  De nieuwe coalitie stelt haar bestuursploeg voor die in de periode 2019 - 2024 jullie stad op een moderne manier zal besturen.

  Christophe De Graef (Open Diest) wordt voorgedragen als burgemeester en draagt de bevoegdheden algemene coördinatie - veiligheid - preventie - dienstverlening - communicatie - mobiliteit.
  Tevens is hij voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en maakt hij deel uit van het politiecollege.

  Geert Cluckers (DDS) wordt voorgedragen als 1e schepen en draagt de bevoegdheden cultuur - toerisme - bibliotheek - gemeentelijk onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
  Tevens vervangt hij de burgemeester als waarnemend bij diens afwezigheid.

  Pascale Vanaudenhove (Open Diest) wordt voorgedragen als 2e schepen en draagt de bevoegdheden personeel - onderwijs - kunst- en muziekacademie - kinderopvang - burgerzaken en dierenwelzijn.

  Bart Stals (DDS) wordt voorgedragen als 3e schepen en draagt de bevoegdheden openbare werken - patrimonium - stadsontwikkeling en ICT.

  Maurits Vande Reyde (Open Diest) wordt voorgedragen als 4e schepen en draagt de bevoegdheden financiën - lokale economie – smartcity - citymarketing en toegankelijkheid.

  Rick Brans (Open Diest) wordt voorgedragen als 5e schepen en draagt de bevoegdheden ruimtelijke ordening - milieu - duurzaamheid - jeugd en sport.

  Monique De Dobbeleer (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en toegevoegd als 6e schepen aan het college.
  Zij draagt de bevoegdheden welzijn - senioren - diversiteit - dorpsontwikkeling – erediensten, landbouw en ontmoetingscentra.

  Erwin Jennes (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.

  Wanneer alle gemeenteraadsleden gekend zijn, zullen we ook die aan jullie bekend maken.

  Op DONDERDAG 3 JANUARI 2019 zal om 20U de nieuwe gemeenteraad de eed afleggen in Den Amer.
  Iedereen is hierop uiteraard uitgenodigd.

  We nodigen jullie ook uit op de Nieuwjaarsdrink met de inwoners op ZONDAG 6 JANUARI 2019 om 11U op de Grote Markt, waar iedereen kennis kan maken met de nieuwe geïnstalleerde raadsleden en college.

   


  Onze mensen

  Pascale Vanaudenhove
  Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
  Sabine Meyssen
  Kaggevinne
  VANDE REYDE Maurits
  Diest
  DEMIR Duzgun
  Diest
  Sam T’Joen
  Diest
  Francoise Dyckmans
  Diest
  Kenny Lauwers
  Schaffen
  Ilse Cels
  Molenstede
  Willy Segers
  Schaffen
  Harry Jordens
  Diest
  Rick Brans
  Op afspraak
  DARIS Annemie
  Diest
  Marina Lambrechts
  Schaffen
  Gunther Wuyts
  Silke Vanrompay
  Diest
  Cedric Beerten
  Diest
  Bruno Roten
  PUTSEYS Lily-Anne
  Diest
  Danielle Gheyskens
  Schaffen
  Kris Hanne
  Diest
  An Baraitre
  Molenstede
  Nadine Verboven
  Diest
  Christophe De Graef
  Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
  Mario Versavel
  Annie Stalmans
  Schaffen
  Yannick Goemaere
  Diest

   

  Ontdek ons programma

  Op 14 oktober trekken we weer naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Ontdek hier ons programma.

   


  Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

  Christophe De Graef
  Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
  DARIS Annemie
  Diest
  Bruno Roten
  Mario Versavel
  Pascale Vanaudenhove
  Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
  Willy Segers
  Schaffen
  Sabine Meyssen
  Kaggevinne
  Rick Brans
  Op afspraak
  Silke Vanrompay
  Diest
  VANDE REYDE Maurits
  Diest
  Cedric Beerten
  Diest
  Ilse Cels
  Molenstede
  Gunther Wuyts
  PUTSEYS Lily-Anne
  Diest
  DEMIR Duzgun
  Diest
  An Baraitre
  Molenstede
  Nadine Verboven
  Diest
  Kris Hanne
  Diest
  Sam T’Joen
  Diest
  Francoise Dyckmans
  Diest
  Annie Stalmans
  Schaffen
  Kenny Lauwers
  Schaffen
  Yannick Goemaere
  Diest
  Harry Jordens
  Diest
  Marina Lambrechts
  Schaffen
  Danielle Gheyskens
  Schaffen

   


  Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018


   

  Onze blauwe caravan komt naar je toe in Molenstede

  Kom zaterdag 28 juli naar onze blauwe caravan en werk mee aan de toekomst van Molenstede. We willen horen wat er bij jou leeft. Wat anders en beter kan. We zien je daarom vanaf 10u aan de hoek van de Broekstraat en Hoekweg.

  Open Diest laat een nieuwe politieke wind waaien door Molenstede. We deden de afgelopen jaren meer dan 2.000 huisbezoeken. En daar blijft het niet bij. We komen deze zomer opnieuw naar jou toe met onze blauwe caravan. De politiek wordt van iedere inwoner.

  Meer weten waar we voor staan? Bekijk hier ons programma. Tot zaterdag! #iedereenmee

   


  Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

  Christophe De Graef
  Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
  DARIS Annemie
  Diest
  Bruno Roten
  Mario Versavel
  Pascale Vanaudenhove
  Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
  Willy Segers
  Schaffen
  Sabine Meyssen
  Kaggevinne
  Rick Brans
  Op afspraak
  Silke Vanrompay
  Diest
  VANDE REYDE Maurits
  Diest
  Cedric Beerten
  Diest
  Ilse Cels
  Molenstede
  Gunther Wuyts
  PUTSEYS Lily-Anne
  Diest
  DEMIR Duzgun
  Diest
  An Baraitre
  Molenstede
  Nadine Verboven
  Diest
  Kris Hanne
  Diest
  Sam T’Joen
  Diest
  Francoise Dyckmans
  Diest
  Annie Stalmans
  Schaffen
  Kenny Lauwers
  Schaffen
  Yannick Goemaere
  Diest
  Harry Jordens
  Diest
  Marina Lambrechts
  Schaffen
  Danielle Gheyskens
  Schaffen

   


  Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018


   

  Slimme vuilbakken voor een leefbare stad

  Deze slimme "Big Belly" vuilbakken zie je in andere steden steeds vaker. Ze werken op zonne-energie en drukken het afval samen, zodat er veel meer in kan.

  Bovendien geven ze de opruimdiensten zelf een seintje wanneer ze vol zitten. Moet ook bij ons kunnen, toch?

  Zwerfvuil aanpakken voor een leefbare stad is één van onze prioriteiten. Wij willen daar onze verantwoordelijkheid in nemen. Dat zal niet alleen kunnen. Een propere stad en gemeenten is een taak van elke inwoner. #iedereen mee

  Lees hier meer voorstellen voor een leefbaar Diest en haar gemeenten.

  Big Belly vuilbakken: perfect voor druk bezochte plaatsen.


  Onze mensen gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

  Christophe De Graef
  Dinsdag van 17 en 19 uur op afspraak
  DARIS Annemie
  Diest
  Bruno Roten
  Mario Versavel
  Pascale Vanaudenhove
  Zaterdag van 11 tot 12 uur of op afspraak
  Willy Segers
  Schaffen
  Sabine Meyssen
  Kaggevinne
  Rick Brans
  Op afspraak
  Silke Vanrompay
  Diest
  VANDE REYDE Maurits
  Diest
  Cedric Beerten
  Diest
  Ilse Cels
  Molenstede
  Gunther Wuyts
  PUTSEYS Lily-Anne
  Diest
  DEMIR Duzgun
  Diest
  An Baraitre
  Molenstede
  Nadine Verboven
  Diest
  Kris Hanne
  Diest
  Sam T’Joen
  Diest
  Francoise Dyckmans
  Diest
  Annie Stalmans
  Schaffen
  Kenny Lauwers
  Schaffen
  Yannick Goemaere
  Diest
  Harry Jordens
  Diest
  Marina Lambrechts
  Schaffen
  Danielle Gheyskens
  Schaffen

   


  Provincieverkiezingen Vlaams-Brabant 14 oktober 2018