Situatie Klappijstraat (Molenstede) zorgwekkend

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het verkeer in de Klappijstraat in Molenstede

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het verkeer in de Klappijstraat in Molenstede.

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

De laatste weken zijn er onveilige situaties opgetreden in de Klappijstraat. Wij zouden graag vernemen wat het stadsbestuur hieraan kan doen?

Bij het inrijden van de Klappijstraat komende van de Turnhoutsebaan is het soms moeilijk, vooral wanneer er verkeer vanuit de Klappijstraat komt. Door het wegnemen van de wegversmalling staan er nu auto’s op het fietspad.
Bij de wegversmalling ter hoogte van de Vennestraat weet niemand wie er voorrang heeft omdat er geen signalisatie is.

Bij momenten wordt er weer hard gereden in deze straat, niet alleen door de automobilisten maar ook door de vele vrachtwagens die plots ook weer meer gebruik maken van deze weg.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 
Namens Open Vld Diest,

Mario Versavel
Gemeenteraadslid

Snelheidsduivels aanpakken

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande snelheid op de E. Robeynslaan

 

Diest, 22/11/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest

Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande snelheid op de
Eduard Robeynslaan.

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij geraadpleegd over de snelheid op de 
E. Robeynslaan in Diest. 

We weten dat er op heel regelmatige basis snelheidscontroles zijn in beide richtingen.

Is het mogelijk aan te geven hoeveel controles er in 2016 uitgevoerd werden? 
Hoeveel bestuurders te snel reden, of het hier ging om zware overtredingen en in welke richting (Hasseltsepoort of Webbekom). 

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef 
Gemeenteraadslid

Zwaar vervoer in Molenstede: oplossingen nodig.

Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het zwaar vervoer in de dorpskern te Molenstede. 

 

Diest, 22/11/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest
Onderwerp: Interpellatie GR van 28 november 2016 aangaande het zwaar vervoer in de dorpskern te Molenstede. 

Geachte heer Burgemeester, 
Voorzitter, 
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij geraadpleegd over het feit dat de afgelopen maanden het zwaar vervoer in de dorpskern van Molenstede opmerkelijk is toegenomen. 

Vermoedelijk kan de kilometerheffing één van de oorzaken zijn. 

Is het bestuur bereid mee naar de oorzaak te zoeken?
Is het bestuur bereid zwaar vervoer door de dorpskern, waar een schoolomgeving/sportzaal/feestzaal gelegen zijn, te weren met een tonnagebeperking? 
Op welke termijn denkt het bestuur hieraan een oplossing te bieden?

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik. 

Namens Open Vld Diest,
Christophe De Graef 
Gemeenteraadslid

 

SMS-parkeren stimuleren

SMS-parkeren stimuleren

Onze fractie volgt het parkeerbeleid van kortbij op. Het gratis kwartiertje parkeren, tien jaar geleden ingevoerd door toenmalig schepen Leo Beutels, heeft in de huidige vorm zijn beste tijd gehad. Wij hebben een alternatief.

 

Vandaag heeft men de keuze tussen een ticket voor een gratis kwartier parkeren of voor de betalende tickets, fysiek of via sms. Wij zijn van mening dat iedereen moet kunnen genieten van de vijftien gratis minuten en deden daarom het voorstel om in eerste instantie via het sms-parkeren de eerste vijftien minuten niet aan te rekenen. Aangezien het succes van sms-parkeren aanzienlijk toeneemt, kan het effect duidelijk worden vastgesteld.
Op onze vraag om de vijftien gratis minuten automatisch toe te voegen aan elk betalend ticket en wat de kostprijs hiervan zou zijn, wil de burgemeester niet antwoorden. Dit lijkt ons echter de correcte manier van werken. Is eerlijk dan toch niet beter?
In 2015 werden zo maar liefst 17.000 retributiebons van 25 euro uitgeschreven. Tegen een 1.800 daarvan werd geprotesteerd en net geen 1600 mensen kregen gelijk! Dit wil zeggen dat tien procent van de uitgeschreven bons onterecht zijn. En dit is dan nog een minimum, want niet iedereen protesteert… Dan heb je als beleid een probleem. Op die manier wordt bijna 400.000 euro opgehaald, een groot gedeelte van het totale bedrag van 1,5 miljoen euro.

Onze voorstellen voor mobilitieitsplan

Open Vld Diest werkt constructief mee aan de verbetering van het mobiliteitsplan in het centrumLees hier onze voorstellen voor de Gemeenteraadscommissie ‘Grondgebiedzaken’ van 15 september 2016.

 

Voorstellen Open VLD aanpassingen mobiliteitsplan 

1. Michel Theysstraat
Uitrijden mogelijk maken via de Refugiestraat, dit uitgaand verkeer op de Demerstraat de keuze laten hetzij naar links of rechts te laten rijden. Bij een keuze naar links uitgaand via de Vissersstraat tenzij noodzakelijk gebruik van de blauwe parkings aan het stadhuis. Bij een keuze naar rechts, uitgaand verkeer via de Valleilaan (richting Weerstandsplein). 
Dit heeft als gevolg dat het uitgaand verkeer van de Stationsstraat verplicht naar rechts moet richting Valleilaan, eveneens richting Weerstandsplein.

Motivatie : ontlasting schoolomgeving dan vandaag vooropgesteld zodat je veel minder ingaand verkeer hebt via deze weg waardoor de veiligheid van de schoolgaande jeugd bevorderd wordt. Ontlasting uitgaand verkeer Schaffensestraat.

2. Cleynaertstraat
Michel Theysstraat uitrijden mogelijk maken via de Oscar Nihoulstraat rechts naar de Cleynaertstraat richting Zoutstraat, Kaai, Vissersstraat.

Motivatie : de problematische situatie in de Cleynaertsstraat oplossen zodat mensen bij het verlaten van de parkeerplaatsen geen dubbelrichtingsverkeer moeten vormen en waarbij ook bestuurders die parkeerplaatsen zoeken niet moeten omkeren waardoor ook zij geen dubbelrichtingsverkeer vormen in deze veel te smalle straat. De breedte van de straat laat dit niet toe.

3. Ossekopstraat
Doorsteek aan de Post / KBC maken in de Michel Theysstraat richting Refugiestraat . De midden versperring verwijderen waardoor de bestuurder de keuze heeft hetzij rechts richting Schaffensestraat te rijden, hetzij links richting AZ/ Refugiestraat.

Motivatie : ontlasting kruispunt ter hoogte van de Spar, ontlasting uitgaand verkeer Schaffensestraat. 

4. Koning Albertstraat / Schaffensestraat
Verkeer toelaten om naar rechts te rijden richting Begijnenstraat

Motivatie : verkeer in de Schaffensestraat ontlasten

5. Wolvenstraat
Dubbel richting uitproberen samen met de werken Peeterstraat / Mariëndaalstraat (soort proefperiode)
Motivatie : extra mogelijkheid om die omgeving te verlaten tijdens de werken

6. Grote Markt
Tot aan Huis 5 de geparkeerde auto’s de mogelijkheid geven om terug te rijden richting Allerheiligenberg.

Motivatie : ontlasten Koning Albertstraat / Schaffensestraat

7. Sint-Annastraat
Rijrichting omkeren

Motivatie : ontlasten van de rotonde Hasseltsepoort tijdens de spits, snellere ontlasting schoolomgeving KSD Mariëndaalstraat. Via de Kautershoek kan de binnenstad verlaten worden.

Parkeren in Diest geen pretje

Parkeren in Diest

 

Parkeren in Diest is al jaren een heikel thema. Het bestuur ontkent de problemen, de middenstand klaagt, de gebruikers bevestigen. Is het parkeertarief in Diest te duur? Op zich niet. Met 60 eurocent voor een uurtje parkeer je in de winkelstraten niet te duur. Het grote probleem is de controle gekoppeld aan de “boete” van 25 euro. Dat is te veel, veel te veel zelfs. De onredelijkheid van de firma en de onwil van het bestuur om hieraan te verhelpen, getuigen van een non-beleid en pure geldhonger.
Dat parkeren als een inkomst beschouwd wordt is geen schande. Straten moeten immers ook gereinigd worden, herstellingen moeten gebeuren… Maar puur geldgewin? Een parkeerbeleid moet zo veel mogelijk mensen afwisselend laten parkeren en niet louter de kas spijzen. Zet de mensen aan tot sms/app-parkeren en moderniseer. Elke bezoeker moet Diest buitenrijden met een goed gevoel. Jaarlijks rijden er 17.000 bezoekers Diest al vloekend buiten. Dat vinden wij niet kunnen en daar willen we iets aan doen!

Parkeren in Diest: jaarrapport

Parkeren in Diest Jaarrapport 2015

Jaarverslag 2015 van INDIGO (voorheen VINCI Park) dat werd voorgesteld op 4 maart 2016.

 

Met o.a. 
de financiële afrekening, 
de opbrengsten uit parkeeropbrengsten via parkeerautomaten, via sms- en App-parkeren en de retributies …

Downloads:

Toestand Asdonkdstraat (Molenstede) aangeklaagd

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de toestand van de Asdonkstraat te Molenstede

Dringende actie nodig om de weg weer weer toegankelijk te maken voor de bewoners!

 

Diest, 06/03/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande toestand Asdonkstraat te Molenstede.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Op vraag van een aantal bewoners van de Asdonkstraat dienen wij deze interpellatie in. 
De toestand van deze straat (zandweg) gaat van kwaad naar erger. De gaten in de straat worden alsmaar groter en dieper. Het is zelfs zo erg dat één bewoonster haar boerderij niet meer kan bereiken met de wagen. De onderkant van de wagens van de bewoners lijdt hier enorm onder. Blijkbaar is deze toestand reeds een aantal keren voorgelegd aan de betrokken diensten maar nog steeds zonder gevolg.

Wij stellen aan het bestuur de volgende vragen :

1. Zijn jullie op de hoogte van de hoogdringendheid van de toestand van deze weg?
2. Is het bestuur bereid om de toestand van deze weg te verbeteren en in stand te houden?
3. Zo ja wanneer zouden deze werken uitgevoerd worden?
4. Kan het bestuur erop toezien dat er extra aandacht besteed wordt aan de weg na hevige regenval (zie weer in februari)?

Mogen wij ervan uitgaan dat het bestuur het nodige zal doen om deze weg weer toegankelijk te maken voor de bewoners ? 
Vanaf 2017 zal de speelpleinwerking van Dassenaerde opnieuw open gesteld worden voor onze kinderen. Ook voor de ouders is het van belang om op een veilige manier hun kinderen te kunnen afzetten.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Pascale Vanaudenhove, Gemeenteraadslid, Fractieleider

Inkomsten parkeren in de binnenstad

Interpellatie Open Vld Diest aangaande inkomsten parkeren in binnenstad

Interpellatie gemeenteraad van 21 maart 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 21/03/16 aangaande de inkomsten tgv het parkeren in de binnenstad.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Is het mogelijk om een overzicht te bespreken van de parkeerinkomsten 2014 tegenover 2015, per straat (dus ook per automatencluster). Tevens een overzicht van retributie-inkomsten, eveneens 2014 tegenover 2015 en indien mogelijk per straat. Kan ook een overzicht besproken worden van de inkomsten van bewonerskaarten en werknemerskaarten, over diezelfde periodes en hoeveel kaarten aangevraagd werden in de Blauwe Zones?

Wij vragen dit tijdig en vragen om die reden dit overzicht te bezorgen via de stukken bij agendaverzending (liefst vroeger) en een overzichtelijke bespreking via het grote scherm.
Aangezien het gaat om puur cijfermateriaal, beloven wij dit agendapunt goed voor te bereiden en de raad op die manier ordelijk te laten verlopen. 

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid

Parkeren mag geen melkkoe zijn

Interpellatie Open VLD Diest aangaande parkeerbeleid en aanpassing parkeertarieven

Interpellatie gemeenteraad van 29 februari 2016

 

Diest, 23/02/2016

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad
Grote Markt 1
3290 Diest 

ONDERWERP: Interpellatie GR 29/02/16 aangaande opnieuw in eigen handen nemen van het parkeerbeleid en aanpassing parkeertarieven.

Geachte Heer Burgemeester, Voorzitter,
Beste collega’s,

Via alle mogelijke wegen worden wij, gemeenteraadsleden, geconfronteerd met de parkeerproblematiek en dan vooral met de controle uitgevoerd door Indigo.
Reeds lange tijd vraagt onze fractie om de door het vroegere VINCI, vandaag Indigo uitgevoerde controles, opnieuw zelf in de hand te nemen en de heksenjacht te stoppen. 

Daarom vragen wij uitdrukkelijk een standpunt van deze raad, waarmee het College van Burgemeester en Schepenen eindelijk volgende punten zal opleggen aan Indigo:

• Bij elk fysiek betalend ticket wordt automatisch een gedoogbeleid van 15 minuten toegepast. Op die manier hebben betalende klanten ook 15 minuten gratis.
• Bij elke bewoners/werkgevers-kaart wordt een gedoogbeleid van 15 minuten toegepast. Om dezelfde reden als voorgaande.
• Kan onderzocht worden tegen volgende raadszitting of via sms-parkeren een dergelijke formule kan toegepast worden?
• Kan onderzocht worden tegen volgende raadszitting wat de software-aanpassing kan kosten om dit alles toe te passen via de automaten? Er zijn uiteraard reeds steden waar dit toegepast wordt en kan dus niet veel kosten. De verschillende kanalen, zowel Indigo, VVSG, Cipal e.d. kunnen bevraagd worden.
• Kan Indigo opgelegd worden hun mensen een cursus “beleefdheid” en “hoe met klanten omgaan” te laten volgen? Dit is geen ja-nee vraag, maar gewoon een voorstel om uit te voeren…

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Christophe De Graef
Gemeenteraadslid