Fietsveiligheid in de deelgemeenten en binnenstad: het kan.

Open Diest wil gaan voor meer fietsveiligheid. Gemeenteraadslid Christophe De Graef deed op de gemeenteraad een voorstel voor fietsstraten. "Wij willen een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen, of je nu met de fiets of auto bent. Daarom kiezen wij niet voor een verkeersluwe-of autovrije binnenstand. Wel voor meer fietsveiligheid. Auto's en fietsen veilig samen: het kan."
 

Concreet stellen we voor om een deel van het stadscentrum om te vormen tot fietsstraten. "Vandaag is het centrum een zone 30. De introductie van fietsstraten in een gedeelte van de binnenstad kan volgens ons bijdragen tot een veilige verkeerssituatie" zegt De Graef.


Meer info:

Volgens het voorstel zouden in bepaalde delen van de binnenstad fietsers voorrang krijgen op auto's. Vooral in de buurten van scholen werken deze fietsstraten in andere gemeenten perfect.

In een scholenstad als Diest is dit zeker nodig, aldus de Diestse liberalen. Veel jonge kinderen, maar ook meer en meer senioren met elektrische fietsen, klanten en personeelsleden van de talrijke handels- en horecazaken in de binnenstad gebruiken de fiets.

Daarom dat in sommige straten, bij éenrichtingsverkeer, fietsers voorrang kunnen krijgen op de automobilist. Fietsers kunnen in het midden van de weg op een veel veiligere manier door de stad rijden. Auto's blijven achter de fietser en kunnen zich makkelijker rechts van het rijgedeelte houden. Hierdoor wordt het tegenliggende fietsverkeer minder gehinderd.

"Wij gaan volop voor meer verkeersveiligheid. Dat doe je niet door de auto uit de stad te weren. Wel door te zorgen dat fietsers ook veilig door stad en deelgemeenten kunnen. Auto's en fietsers samen: het kan." besluit De Graef.


Denk mee, doe mee.

Fietspad in slechte staat? Nieuwe ideeën voor meer fietsveiligheid? Laat ons jouw suggesties weten. Samen gaan we voor meer fietsveiligheid in Diest en haar gemeenten.

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Diests parkeersysteem kan veel beter.

We zeggen het al even: er is veel mis met parkeerbeleid in Diest. In Rondom Diest stond er een artikel over. Het parkeerbeleid in Diest klopt niet. Wie bijvoorbeeld per SMS betaald krijgt geen 15min gratis. Ook zijn er veel automaten stuk, klopt de de tijd niet of worden er te snel boetes gegeven aan inwoners.

Wij willen gaan voor 30 min gratis voor zowel mensen die een ticket nemen als via sms betalen. Boetes van 25 Euro zijn ook overdreven. Dat bedrag is gewoon te hoog en willen we naar beneden halen.


Meer info:

Wat moet je doen als er een automaat kapot is en je een boete wil vermijden? Ontdek het hier.


Denk mee, doe mee.

Fietspad in slechte staat? Nieuwe ideeën voor meer fietsveiligheid? Laat ons jouw suggesties weten. Samen gaan we voor meer fietsveiligheid in Diest en haar gemeenten.

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='leefbare-stad' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']

Nieuwe voetpaden in de Hasseltsestraat zijn geen succes.

De nieuwe voetpaden in de Hasseltsestraat zijn geen succes. Wie erover wandelt voelt meteen aan dat ze onnatuurlijk en oneffen liggen. "Een groot probleem voor mensen die minder mobiel zijn, zoals rolstoelgebruikers." zei Daniëlle Gheyskens op de gemeenteraad. "We hopen dat dit in de volgende fasen van de werken beter wordt aangepakt.

Meer info:

Het is duidelijk dat de hellingsgraad er niet op verbeterd is na de werken in de Hasseltsestraat. De stoepen liggen scheef. Er is met een lage afgeronde stoeprand gewerkt en dat is op zich een goede zaak. Maar dan moet er wel met een kleinere hellingsgraad komen. Dat is niet gebeurd.

De werken kosten in totaal X euro. Dat is veel belastinggeld. We hopen dan ook op een beter resultaat voor de laatste fase van het project.


Denk mee, doe mee.

Hoe kunnen we lokale handel versterken? Laat ons jouw ideeën horen.

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Extra laadpunten voor elektrische voertuigen

"Open Vld Diest wil inzetten op laadpalen voor elektrische voertuigen," klinkt het bij gemeenteraadslid Christophe De Graef. Hij wijst hiervoor naar een beslissing van de Vlaamse Regering. "Er dienen 5000 laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd te worden in Vlaanderen," licht hij toe. "Daarvan zouden er volgens het spreidingsplan negen aan Diest toegewezen worden, waarvan de eerste in 2017 geplaatst wordt."

"We zijn er echter van overtuigd dat op termijn een groot deel van het Vlaamse en internationale wagenpark geëlektrificeerd zal zijn," zegt De Graef. Dit impliceert volgens hem dat steden en gemeenten geconfronteerd zullen worden met grote aantallen elektrische voertuigen. De Graef wil dan ook vooruit durven kijken en de lat hoger leggen dan het voorstel van Vlaams minister Tommelein.

Op de gemeenteraad van 30 januari 2017 moedigde De Graef het stadsbestuur aan om, samen met de distributienetbeheerder, na te denken om op termijn een bijkomend contingent aan laadpalen te plaatsen op trekpleisters in Diest. "Open Vld Diest heeft aandacht voor leefmilieu en voor de klimaatproblematiek. We staan dan ook open voor de komst van elektrische voertuigen," klinkt het bij het gemeenteraadslid. "Wij willen een actief en progressief bestuur dat nadenkt over een 'stroomversnelling' in de uitrol van laadpalen." Op deze manier wordt er volgens De Graef gewerkt aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

"Bovendien is dit voorstel bijna kosteloos van onze stad," aldus De Graef. "De palen worden integraal gefinancierd door de exploitanten, die dit doorrekenen aan de gebruikers." Hij vraagt zich dan ook af of het gemeentebestuur bereid is samen te werken met de distributienetbeheerder en waar ze de laadpalen in Diest willen plaatsen. "Ik vraag me bovendien ook af hoe ambitieus de milieu- en klimaatsambities van het stadsbestuur zijn."


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Open Diest wil parkeervrije stroken voor scholen

Open Diest wil veilige schoolomgevingen. Fietsers en voetgangers moeten aan de schoolingang op een heel veilige manier de school kunnen binnengaan. Tijdens onze actie op maandagochtend 1 september stelden we vast dat aan verschillende scholen de veiligheid van voetgangers en fietsers beter kan.
Daarom pleiten we om aan elke schoolingang een parkeervrije strook te maken bij het begin en einde van de schooluren (bijv. Van 8u-9u en 15u-16u) van 50 meter. Dit biedt zonder twijfel een veel meer overzichtelijke en daardoor veiligere verkeerssituatie voor de voetganger en fietser. Inkleuringen op de weg geven extra zichtbaarheid aan deze parkeervrije stroken.


Denk mee, doe mee.

Fietspad in slechte staat? Nieuwe ideeën voor meer fietsveiligheid? Laat ons jouw suggesties weten. Samen gaan we voor meer fietsveiligheid in Diest en haar gemeenten.

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Actie fietsveiligheid aan de scholen

Open Diest voerde maandagochtend actie bij basisscholen in Diest en deelgemeenten. Door het uitdelen van flyers en fietslichtjes vragen we aandacht voor de fietsveiligheid van de schoolgaande jeugd.

Gemeenteraadslid Christophe De Graef brengt daarvoor een concreet voorstel naar de gemeenteraad. Hij pleit voor parkeervrije stroken in de schoolomgeving voor en na de lesuren. “Het wildparkeren rond scholen is voor zowel bewoners als ouders die hun kinderen veilig willen afzetten een grote ergernis. Met simpele wegmarkeringen kan dat snel opgelost worden. Zo kunnen fietsers, voetgangers en kinderen die met de auto komen veilig richting schoolpoort.”

Andere klachten die tijdens de actie dikwijls gehoord werden waren overdreven snelheid, zwaar vrachtvervoer en de slechte staat van fietspaden. Sabine Meyssen (voorzitter Open Vld Diest) is zeer tevreden over de actie. “Een veilige schoolomgeving leeft duidelijk bij ouders. Voor ons blijft dit prioriteit. We hebben in het verleden al vele voorstellen gedaan en zullen hierop blijven terugkomen.”


Denk mee, doe mee.

Fietspad in slechte staat? Nieuwe ideeën voor meer fietsveiligheid? Laat ons jouw suggesties weten. Samen gaan we voor meer fietsveiligheid in Diest en haar gemeenten.

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Andere aanpak voor zwaar vervoer in de binnenstad

"De afgelopen maanden, weken en dagen wordt de binnenstad overstelpt met vrachtwagens met heel lange opleggers," merkt raadslid Christophe De Graef op. "Zij rijden zich vaak vast en moeten de stad noodgedwongen achterwaarts verlaten via de Hasseltsepoort." Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee en zorgt voor overlast voor het verkeer op deze drukke toegangsweg.

De Graef stelde daarom op de gemeenteraad van 25 september 2017 een oplossing voor aan het gemeentebestuur. "Als Open VLD vragen wij het bestuur een lengtebeperking aan te geven bij het binnenkomen van de stad," aldus het raadslid. Deze beperking dient  meermaals herhaald te worden doorheen de hele binnenstad. "Navraag leert ons dat onder normale omstandigheden vrachtwagens met een maximale lengte van 14 meter toegelaten kunnen worden. Maar in Diest zijn er natuurlijk ook straten waar een slechts maximale lengte van 9 meter kan gelden."

Tot slot roept De Graef het stadsbestuur op om contact op te nemen met D-VIA, een organisatie van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, Unizo, Fedis en Logistra. "Zij werken aan projecten om steden op een leefbare en veilige manier te voorzien van goederenstromen en bevoorrading van de handelaars. Er loopt reeds een succesvol pilootproject in Hasselt," besluit hij.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Diestse burger heeft nood aan fietsparkeerplaatsen

"Steeds meer jonge gezinnen vinden de weg naar het stadscentrum. Dit zorgt voor meer fietsers in het centrum van Diest," zegt raadslid Christophe De Graef. Zijn grote bezorgdheid is echter de stalling van deze fietsen. "Het gaat hier niet enkel over fietsers die snel een boodschap doen in de stad, maar ook de bewoners van de panden in de binnenstad," aldus het raadslid. "Zij hebben niet altijd de mogelijkheid hun fiets in hun woning te stallen."

Om tegemoet te komen aan dit ongemak stelde De Graef op de gemeenteraad van 25 september 2017 de vraag of het stadsbestuur kan voorzien in fietsparkeerplaatsen. "We zouden heel eenvoudig enkele autoparkeerplaatsen kunnen omvormen tot fietsparkeerplaatsen en een veilige fietsparking voorzien naast enkele pleinen," vindt De Graef. Ook het plaatsen van fietskoffers behoort volgens hem tot de mogelijkheden. "Via een huursysteem krijgen de bewoners de kans om hun fiets op een veilige manier te stallen in het centrum of de dorpscentra van onze deelgemeenten". Dit initiatief zou ook het aantal fietsendiefstallen verder moeten terugdringen.

 


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Open Vld Diest wil een verkeersveilige omgeving in Molenstede.

Kinderen en ouders moeten veilig naar school kunnen gaan in Molenstede.

Veilig naar school gaan is een recht voor ieder kind en iedere ouder. In Molenstede moet de onveilige situatie aan de schoolpoort daarom dringend opgelost worden.

"We hebben de gevaarlijke verkeerssituatie in Molenstede al verschillende keren aangekaart bij het stadsbestuur. Van bewoners kregen we veel bezorgde geluiden." zegt Open Diest-bestuurslid en buurtbewoonster Ilse Cels. "Helaas is er tot nu weinig veranderd. We hopen snel op een doorbraak."

Samen met gemeenteraadslid Mario Versavel en bestuursleden An Baraite en Bert Aerts is Open Diest langsgegaan bij buurtbewoners in de dorpskern. "Naast de problemen aan de schoolpoort is er ook te veel zwaar vrachtvervoer en overdreven snelheid in de dorpskern. We hebben veel voorstellen genoteerd om tot een oplossing te komen." zegt Mario Versavel. "We hopen dat het stadsbestuur nu snel actie onderneemt. Veilig naar school gaan zou vanzelfsprekend moeten zijn voor kinderen en ouders."

Wat Open Diest voorstelt:

- Een kiss & ride-zone aan de schoolpoort en aan de achterkant om het verkeer in de Dorpstraat in veilige banen te leiden tijdens de piekmomenten.
- Extra snelheidscontroles op gevoelige plaatsen, zoals de Repelsebaan.
- Het zwaar vrachtvervoer (meer dan 5 ton) weren uit de dorpskern, in samenwerking met de bedrijven. 
- De bebouwde kom uitbreiden tot aan de industriezone.

Wil je ook een veilig verkeer in Molenstede? Laat je suggestie horen via onderstaande link.

Met de groeten van: Mario Veravel, Ilse Cels, An Baraite en Bert Aerts van Open Diest in Molestende.

We hebben dit thema trouwens al meermaals op de agenda van de gemeenteraad gezet. Hier vind je een link naar onze oproep tot actie:

- http://diest.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=89260
- http://diest.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=89268
- http://diest.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=89269


Denk mee, doe mee.

Nieuwe ideeën voor een vlotte mobiliteit? Laat ons jouw suggesties weten. Samen gaan we voor een verkeersveilig Diest en haar gemeenten.

Fout: Contact formulier niet gevonden.


Mensen van en voor een Open Diest

[show-team category='open-diest' layout='grid' style='img-square,text-left,img-above,6-columns,white-card-theme' display='name,photo,social,position,location']


Parkeren op de Verversgracht verbeteren

Interpellatie Open Vld Diest aangaande de aanpassing van parkeertarieven op parking VerversgrachtNiet enkel een ‘schoolstraat’ maar ook gratis parkeren voor het afhalen van de kinderen na school! Wij ijveren voor een ‘Happy Hour’

 

Aan de Heer Jan Laurys
Burgemeester – Voorzitter Gemeenteraad

Geachte heer Burgemeester, Voorzitter

In de Ferdinand Allenstraat aan de school Prins van Oranje geldt vanaf nu het principe van een schoolstraat. Dit kwam er op vraag van de scholengroep 12 Adite, waar het Atheneum en Prins van Oranje toe behoren. 

Vanaf nu zal de straat afgesloten worden na de schooluren, om zo de verkeersproblemen aan de straat te vermijden. Dit werd bekrachtigd in het schepencollege van 22 juni jl.

Wij kunnen ons hier volledig in vinden want de veiligheid van onze kinderen primeert boven alles.

Wij zouden dit project nog willen uitbreiden naar het parkeerbeleid toe en er een Happy Hour van maken.

Concreet zou dit betekenen dit dat de ouders op de parking Verversgracht gratis kunnen parkeren op :
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u15 en 15u45 
• woensdag van 11u40 tot 12u10 
• vrijdag van 14u45 tot 15u15 

In de voormiddag is dit niet nodig, want dan zetten ouders hun kind af en rijden ze verder.

Wij zouden het heel hard appreciëren moest het bestuur zich in ons idee kunnen vinden. Het is een win/win situatie voor iedereen, zowel voor de ouders, als voor de kinderen, als voor de scholen.

In de overtuiging van uw begrip, verblijf ik.

Namens Open Vld Diest,

Pascale Vanaudenhove
Fractieleider / Gemeenteraadslid